Elintarvikevalvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveydensuojelun tulosyksikkö vastaa elintarvikevalvonnan toteuttamisesta ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.

Elintarvikevalvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, pakkauksen, myynnin ja mainonnan. Valvontakohteina ovat mm. elintarvikkeiden tuotantotilat, elintarvikemyymälät, ravintolat, kioskit, koulujen ruokalat ja torit.

Elintarvikevalvontaa toteutetaan vuosittain tehtävän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään maksu. Valvontasuunnitelman hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2023

Elintarvikehuoneiston rekisteröinti

Elintarvikehuoneistojen tulee ilmoittaa toiminnastaan paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Kyseessä on rekisteröintimenettely. Ainoastaan eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät laitokset hyväksytään. 

Omavalvontasuunnitelmaa ei myöskään hyväksytä, mutta yrityksillä tulee kuitenkin olla toimintansa riskien hallintaan riittävä omavalvonta. Vähäriskinen, pienimuotoinen, yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen elintarvikealan toiminta vapautuu ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta.

Uusista elintarvikehuoneistoista tulee tehdä rekisteröintilmoitus valvontaviranomaiselle neljä viikkoa ennen toiminnan alkua. Ilmoituksen johdosta kohteisiin tehdään käyttöönottotarkastus, jonka perusteella arvioidaan täyttävätkö tilat ja toiminta lainsäädännön vaatimukset. Vaikka hyväksymismenettelystä luovutaan, pysyvät rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset ennallaan. Myös toiminnan lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa.

Elintarvikehuoneiston rekisteröinnistä peritään taksan mukainen maksu. Jos olet perustamassa esimerkiksi ravintolaa, leipomoa, elintarvikemyymälää, elintarvikevarastoa tai elintarvikkeiden maahantuontiyritystä Keski-Uudenmaan (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula) alueella, tee siitä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Elintarvikehuoneistoja koskeva ilmoituslomake

Lisätietoja elintarvikehuoneiston vaatimuksista Ruokaviraston www-sivuilla

Ohjeita elintarvikeyrityksen perustamiseen

 

Elintarvikkeiden tuonti

Elintarvikkeiden tuontia kolmansista maista (EU:n ulkopuoliset maat) valvoo tulli. Toimijoiden, jotka tuovat elintarvikkeita kolmansista maista tulee olla yhteydessä tulliin.

Maksut

Elintarvikelain mukaisesti valvontayksikön on perittävä elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu:

  • valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta (suunnitelmallinen valvonta)
  • elintarvikehuoneiston rekisteröinnistä
  • elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tehtävistä tarkastuksista.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon

Maksutaksa ja maksutaulukko

Asiakasohjeet
OIVA
Ruokamyrkytykset

Lisätietoja

Saara Vainio, Riina Vallenius (uudet elintarvikehuoneistot)
Tarmo Asikainen, Tarja Pilvilä, Nina JohanssonTuula Ylönen