Järvenpään luonnonmuistomerkit

Järvenpäässä on yhdeksän luonnonsuojelulailla rauhoitettua puuta ja yksi siirtolohkare. 

  • Vanhankylänniemen kuusi tammea (2017)
  • Vanhankylänniemen mänty (2017)
  • Kyrölän mänty (1993)
  • Suuri pihakuusi Pöytäalhossa (1991)
  • Isokydön siirtolohkare (1985)

Luonnonmuistomerkkien sijainti on esitetty oheisessa kartassa keltaisilla pisteillä. Klilkkamalla pistettä saat lisätietoja kohteesta.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Keski-Uudenmaan toiminta-alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit ovat puita tai kiviä.

Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lain 62 §:n mukaan kunta päättää yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja lakkauttamisesta päättää ympäristölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimintasäännön mukaisesti (12.9.2017, §117).

Hakemuslomake luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi