Ilma

Kunnan ilmansuojeluun liittyviin tehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella ilmansuojelutyötä toteutetaan lähinnä ympäristölupien avulla sekä osallistumalla erilaisiin alueellisiin ilmanlaatuun liittyviin tarkkailuprojekteihin.

Ilmanlaadun seuranta
Puun pienpoltto

Sininentaivas pilviä ja aurinko