Julkaisut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus julkaisee vuosittain edellisvuoden toimintaa koskevan vuosiraportin sekä erilaisia toimintaansa koskevia raportteja ja selvityksiä.

2024

Ekotukitoiminnan vuosiraportti 2023. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2024

Ympäristökeskuksen vuosiraportti 2023

2023

Mäntsälän järviraportti 2021-2022. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2023

Vuosiraportti 2022. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Vuosiraportti Keski-Uudenmaan ekotukitoiminnasta vuonna 2022. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

2022

Tuusulanjärven tilan kehitys 1974–2022 ja kunnostuksen toimintasuunnitelma 2022–2027. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2022

Nurmijärven järvien veden laatu 2020-2021. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2022

Suosituksia rakentamisen ohjauksen keinoiksi puunpolton savuhaittojen ehkäisemiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1 /2022

Vuosiraportti 2021. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

2021

Nitriitti ja nitraatti lihavalmisteissa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2021

Mäntsälän järviraportti 2020. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2021

Räikilänojan jatkuvatoiminen seuranta vuosina 2015 - 2019 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2021

Vuosiraportti 2020. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

2020

Mäntsälän järviraportti 2018-2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 5/2020

Nurmijärven järvien veden laatu 2018-2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2020

Sulkasääsken toukkien ja pohjaeläinten runsaus Rusutjärvessä vuosina 2016-2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 4/2020

Tuusulanjärven ulapan kalasto vuosina 1997-2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2020

Vuosiraportti 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

2019

Ilmastokatsaus 2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Nurmijärven Viitastenoja taimenen lisääntymisalueena. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2019

Pintapuhtausprojekti 2017-2018. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2019

Tuusulanjärven kunnostushanke - Toimintaohjelma vuodelle 2020. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 4/2019

Vieraslajit. Ohje kunnille. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 5/2019

Vieraslajit. Ohje kuntalaisille. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 6/2019

Vuosiraportti 2018. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 7/2019

2018

Ilmastokatsaus 2017. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Mäntsälän järviraportti 2016-2017. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2018

Nurmijärven järvien veden laatu 2016-2017. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2018

VILKKU-hankkeen loppuraportti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 4/2018

Vuosiraportti 2017. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2018

2017

Ilmastokatsaus 2016. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Jätelain säännöllisen valvonnan valvontaprojekti 2016, Autokorjaamot. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu

Vuosiraportti 2016. Raportti 1/2017

2016

Ilmastokatsaus 2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Nurmijärven järvien veden laatu 2014-2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 4/2016

Nurmijärven Myllykosken alueen lepakkoselvitys 2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2016

Palveluselvitys. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/2016

Vuosiraportti 2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2/2016

2015

Ilmastokatsaus 2014. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Loppuraportti 2013-2015. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Vuosiraportti 2014. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2016. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2016-2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

2014

Ilmastokatsaus 2013. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategia 2015-2018

Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Nurmijärven järvien veden laatu 2012-2013. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Vuosiraportti 2013. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus