Nurmijärven luonnonmuistomerkit

Nurmijärven kunnan alueella on yhteensä kymmenen luonnonmuistomerkkikohdetta. Vanhimmat kohteista, Lehviälän männyt, rauhoitettiin vuonna 1965. 

  • Erkin kataja (2017)
  • Palojoen kylän mänty (2007)
  • Valkjärventien kuusi, Ali-Pöyhä (2003)
  • Kirkonkylän visakoivu (2001)
  • Valkjärven Katajistonmäen kuusi (1999)
  • Siirtolohkare "Kiljavahan kivi" Rajamäellä (1986)
  • Kukkulan kuusi Uusikylässä (1974)
  • Kirkonkylän Lehtimäen siirtolohkare (1971)
  • Kirkonkylän Lehviälän neljä mäntyä (1965)

Luonnonmuistomerkkien sijainti on esitetty oheisessa kartassa keltaisilla pisteillä. Klilkkamalla pistettä saat lisätietoja kohteesta.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Keski-Uudenmaan toiminta-alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit ovat puita tai kiviä.

Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lain 95 §:n mukaan yksityisen omistamalla alueella olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella kunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja lakkauttamisesta päättää ympäristölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimintasäännön mukaisesti.

Hakemuslomake luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi