Talousvesi

Talousvesi kunnan verkostosta

Vesilaitoksen toimittaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonnan perustehtäviin. Veden laatua valvotaan hyväksyttyjen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Osa valvonnasta, esimerkiksi käyttötarkkailu, on veden toimittajan ja valmistajan omaa tarkkailua.

Talousveden laadusta ja valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1352/2015). Asetuksessa on mm. mainittu ne talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset, jotka asukkaille toimitettavan talousveden tulee täyttää.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella talousveden hankinnasta ja valmistuksesta vastaavat:

Keski-Uudenmaan Vesi (Kerava, Järvenpää, Tuusula) 
Nivos Vesi (Mäntsälä)
Nurmijärven Vesi (Nurmijärvi)

Pienet yksiköt, yksityiset kaivot

Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001). Asetusta sovelletaan mm. seuraaviin tilanteisiin:

  • laitos toimittaa vettä vähemmän kuin 10 m3 vuorokaudessa tai vettä toimitetaan alle 50 henkilön tarpeisiin 
  • yksityiset kotitaloudet käyttävät omaa talousvesikaivoa

 

Näytteenotto omista kaivoista

 Vesilaitoitosten ja talousvesikaivojen hyväksymis- ja ilmoitusvelvollisuudet

 

Lisätietoja

Mikko Lappalainen