Kaivot

Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Kaivovesi suodattuu maakerrosten läpi, jolloin siihen liukenee ihmiselle tärkeitä hivenaineita. Kaivosta saatava pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja hyvälaatuista. Lähistön likavedet voivat kuitenkin pilata kaivoveden laadun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (401/2001), jossa määritetään laatuvaatimukset talousvetenä käytettävälle kaivovedelle. Asetuksen mukaan kaivoveden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia.

Kaivon vesi olisi hyvä tutkituttaa joka kolmas vuosi, vaikka kaivon vedessä ei olisikaan tapahtunut aistinvaraisia muutoksia. Säännöllinen tutkimus on tarpeen sen siksi, että kaivoveteen päässeet bakteerit eivät välttämättä muuta veden näköä tai makua. Erityisesti vesi tulee tutkituttaa silloin, jos sen maussa, ulkonäössä tai hajussa on tapahtunut muutoksia. Uusien porakaivojen osalta on tärkeää tutkituttaa myös veden radon-, arseeni-, fluori- ja uraanipitoisuudet.

Lisätietoja

Hyvä kaivo -esite (2007)
Kaivon paikka -ympäristöopas (2008)
Vedenhankinta kaivosta (2011)