Ympäristö

Maisema Sarvikalliolta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristönsuojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla.

Ympäristönsuojelutehtäviä hoidetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköissä. Ympäristö- ja maa-ainesluvat muodostavat keskeisen osan ympäristövalvonnan tehtävistä, lisäksi viranomaisvalvonnassa ratkotaan ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyviä ongelmia. Ympäristönsuojelun tulosyksikön tehtäviin liittyy erilaisia ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviä. Näitä ovat mm. seuranta ja tutkimus, neuvonta ja valistus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet.

Ympäristövalvonnan palvelut ovat suunnitelmallisia ja maksullisia. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa