Ympäristö

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristönsuojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla.

Ympäristönsuojelun tehtäviä hoidetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköissä. Ympäristövalvonnan palveluyksikön tehtävistä keskeisen osan muodostavat ympäristö- ja maa-ainesluvat. Palveluyksikölle kuuluvat lisäksi ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyvät valvonta-asiat. Ympäristönsuojelun palveluyksikön tehtävät ovat erilaisia ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviä. Näitä ovat mm. seuranta ja tutkimus, neuvonta ja valistus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet.

Ympäristövalvonnan palvelut ovat suunnitelmallisia ja maksullisia. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

Maisema Sarvikalliolta