Vieraslajikysely

Ympäristökeskus kerää vieraslajihavaintoja Keski-Uudeltamaalta toukokuusta 2019 alkaen. Havaintoja kerätään etenkin vieraslajeihin lukeutuvista kasvilajeista, kuten jättiputkista, jättipalsamista, ruttojuuresta ja karhunköynnöksestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiruetanasta.
 

Keski-Uudenmaan luontokohteet

Sivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula).

Kuumailmasto

KUUMA-kunnissa tehdään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työllä edistetään yhteisen ilmasto-ohjelman toteutumista.

VILKKU Plus -hanke

VILKKU Plus -hanke välittää ajankohtaista ja uusinta tietoa viljelijöille maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. Hankkeessa panostetaan pellon kasvukunnon parantamiseen, josta hyötyy niin viljelijä kuin ympäristökin. Hankkeessa tuodaan esiin myös viljelijöiden toteuttamia ympäristötoimenpiteitä kestävän kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi.

Tuusulanjärvi-hanke

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa Tuusulanjärvi hyvään tilaan. Näkyvin hoitokeino on sisäistä kuormitusta vähentävä hoitokalastus syksyisin. Hanke toimii myös valuma-alueella pyrkien vähentämään järveen tulevaa hajakuormitusta.

Pintapuhtausnäyteprojekti

Terveysvalvonnassa tehtiin valvontasuunnitelman mukainen näytteenottoprojekti. Projektissa otettiin näytteitä ravintoloiden ja suurtalouksien keittiöiden puhtailta pinnoilta ennen töiden aloittamista. Projektin tarkoitus oli selvittää siivouksen ja astianpesun toimivuutta kohteissa. Näytteenotosta ei ilmoittu etukäteen. Projekti päättyi vuonna 2018. Tulokset löytyvät ympäristökeskuksen vuosiraportista.

Asiointi lupa- ja ilmoitusasioissa

Asiointi ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusasioissa hoituu sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta. Monet ovat jo palvelun löytäneetkin. Toivomme, että jatkossa tätä rakennuslupa-asioista tuttua palvelua käyttäisivät kaikki asiakkaamme. Lisätietoa Lupapisteessä käsiteltävistä hakemuksista löytyy ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin sivulta. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia ei toistaiseksi voi tehdä sähköisellä alustalla. Ilmoitustuslomakkeet voi kuitenkin täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostitse Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (yaktoimisto(at)tuusula.fi).

Ympäristökeskuksen asiakaskysely

Anna palautetta saamastasi palvelusta, kiitos!

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesikysely

Tuusulassa päivitetään Hyrylän ja Rusutjärven 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Päivitystyö aloitetaan kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät kyselyllä. Jos omistatte asuinkiinteistön tai yrityksen, joka sijaitsee ko. pohjavesialueilla, voitte vastata kyselyyn alla olevista linkeistä.