Vesi

Keski-Uudenmaan kuntien pinta-alasta vain erittäin pieni osuus on vesistöä. Niinpä vähäisistä vesistöistä tulisi pitää erityisen hyvää huolta.

Keski-Uudenmaan kunnat kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Alueelle on laadittu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022-2027 ja Uudenmaan alueelle tarkempi vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027. Vesienhoidon tavoitteena on estää pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Hyvä tila olisi tullut saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, perustelluista syistä aikarajaa on voitu jatkaa vuoteen 2021 tai 2027 saakka.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan. Ympäristökeskus hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojelu- ja vesistökunnostushankkeisiin.

Pintavesien tila (vesi.fi -karttapalvelu)
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027: Osa 1 (ELY-keskus)
Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027: Osa 2 (ELY-keskus)
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 (ELY-keskus)
Vesistökunnostus (vesi.fi)

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

Kilpijärvi venelaituri