Vesi

Kilpijärvi venelaituri

Keski-Uudenmaan kuntien pinta-alasta vain erittäin pieni osuus on vesistöä. Niinpä vähäisistä vesistöistä tulisi pitää erityisen hyvää huolta.

Keski-Uudenmaan kunnat kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Alueelle on laadittu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 ja Uudenmaan alueelle tarkempi vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021. Vesienhoidon tavoitteena on estää pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Hyvä tila olisi tullut saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, perustelluista syistä aikarajaa on voitu jatkaa vuoteen 2021 tai 2027 saakka.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan. Ympäristökeskus hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojeluhankkeisiin.

Pintavesien ekologinen tila Uudellamaalla
Vesikartta
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

Lisätietoja

Anu Tyni, Liisa Garcia