Yleistä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueiden ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä eläinlääkintähuollosta.

Ympäristönsuojelun tehtäviä hoidetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköissä. Ympäristövalvonnan palveluyksikön tehtävistä keskeisen osan muodostavat ympäristö- ja maa-ainesluvat. Palveluyksikölle kuuluvat lisäksi ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyvät valvonta-asiat. Ympäristönsuojelun palveluyksikön tehtävät ovat erilaisia ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviä. Näitä ovat mm. seuranta ja tutkimus, neuvonta ja valistus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet.

Ympäristöterveydenhuollon avaintuloksia ovat mm. turvallinen ruoka, puhdas juoma- ja uimavesi sekä julkisten kokoontumis- ja oleskelutilojen hyvät olosuhteet. Terveysvalvonnan palveluyksikköön sisältyvät seuraavat vastuualueet: asumisterveys, elintarvikevalvonta, talousvesi, terveydensuojelulain mukaiset toiminnot, tupakkalain valvonta ja uimavedet. Eläinlääkintähuollon yksikkö vastaa peruseläinlääkäripalveluista koti- ja hyötyeläimille (praktiikka ja päivystys) sekä viranomaistehtävistä (mm. vientitodistukset eläimille ja eläinsuojelu) toimialueellaan.

Ympäristökeskuksen toiminnan tavoitteena on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Ympäristökeskus on aloittanut toimintansa 1.4.2009 ja sen isäntäkuntana toimii Tuusula. Nurmijärvi liittyi ympäristökeskukseen 1.1.2013.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on avoinna asiakkaille ma-to klo 9-15.

Ympäristökeskuksen esite