Keravan luonnonmuistomerkit

Keravalla on yhteensä kuusi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. Luonnonmuistomerkeistä vanhin on vuodelta 1957. 

  • Museon tammi Heikkilässä (1976)
  • Museon mänty Heikkilässä (1976)
  • Etu-Mikkolan siirtolohkare Saviolla (1973)
  • Valorannan koivu keskustassa (1965)
  • Hautalan kuusi keskustassa (1963)
  • Ollilan käärmekuusi Ahjossa (1957)

Luonnonmuistomerkkien sijainti on esitetty oheisessa kartassa keltaisilla pisteillä. Klilkkamalla pistettä saat lisätietoja kohteesta.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Keski-Uudenmaan toiminta-alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit ovat puita tai kiviä.

Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lain 62 §:n mukaan kunta päättää yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja lakkauttamisesta päättää ympäristölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimintasäännön mukaisesti (12.9.2017, §117).

Hakemuslomake luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi