Luokitus ja profiilit

Uimarantojen luokitus ja symbolit

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) mukaan kaikilla yleisillä uimarannoilla tulee olla laatuluokitus. Luokitus tehdään neljän viimeisimmän uimakauden seurantakalenterien mukaan otetuissa näytteissä olleiden Escheria coli -bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien tulosten perusteella. Laatuluokitus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Luokitus päivitetään vuosittain.

Uimavedet luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen yleiset uimarannat on luokiteltu erinomaisiksi.

Uimavesiluokitus ilmaistaan ns. uimavesiluokkasymboleilla, jotka ovat nähtävillä sekä uimarannoilla että kuntien liikuntapalvelujen nettisivuilla.

Uimavesisymbolit

Symbolien avulla uimarannoilla jaetaan tietoa voimassa olevan uimaveden luokituksen lisäksi myös tilanteista, jolloin uiminen ei ole suositeltavaa tai uimavesi on asetettu uimakieltoon. Symbolit eivät korvaa muuta tiedottamista, vaan niiden avulla sekä täydennetään uimaveden laatua koskevaa tiedottamista että edistetään tiedon ymmärtämistä.

Uimavesien uimavesiprofiilit ja laatuluokat Keski-Uudellamaalla

 Uimavesiprofiilit vuosi 2020 vuosi 2021 vuosi 2022 vuosi 2023
Järvenpää Tervanokka erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Mäntsälä Keravanjärvi  erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Mäntsälä Saaren uimaranta  erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Nurmijärvi Sääksi   erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Nurmijärvi Tiira erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Tuusula Häkli erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Tuusula Urheilupuisto erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen
Tuusula Rusutjärvi erinomainen erinomainen erinomainen erinomainen

Uimavesiprofiilit

Uimavesiprofiilin tarkoituksena on antaa tietoa uimarannasta ja sen vedestä rantojen käyttäjille sekä auttaa viranomaisia uimaveden laadun valvonnassa ja hallinnassa.

Uimavesiprofiilin laatimisen velvoite perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (177/2008). Uimavesiprofiiliin sisältyy mm. tietoa uimarannan ja uimaveden ominaisuuksista sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Uimavesiprofiilit on luotu kaikille Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen yleisille uimarannoille, joita on kahdeksan kappaletta. Yleiset uimarannat on koottu valtakunnallisesti uimarantaluetteloon, joka toimitetaan vuosittain Euroopan komissiolle ennen uimakauden alkua. Yleisöllä on halutessaan mahdollisuus tehdä uimarantaluetteloon ehdotuksia ja huomautuksia. Tällä tavoin on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä yleisiltä uimarannoilta näytteitä otetaan. Mikäli haluat ehdottaa jotain uutta yleistä uimarantaa Keski-Uudeltamaalta otettavaksi säännöllisen valvonnan piiriin, ole yhteydessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen yleisiä uimarantoja koskevat ehdotukset ja huomautukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistokeskus(at)tuusula.fi.