Kilpijärven kunnostus

Hankeaika: 2022 - 2023

Tavoitteet: Mäntsälän Kilpijärvi on huonossa ekologisessa tilassa oleva runsasravinteinen ja matala järvi. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kilpijärven ekologista tilaa vähentämällä ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Ulkoista, maa- ja metsätalousvaltaiselta valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta pyritään pienentämään vesistökunnostusrakenteilla, kuten kosteikoilla, uppopuupuhdistamoilla ja kaksitasouomilla. Sisäisen kuormituksen leikkaamiseksi hankitaan taustatietoja kalastosta ja sedimentistä.

Rahoittajat: Mäntsälän kunta 50 % ja vesiensuojelun tehostamisohjelma (ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus) 50 %. Kokonaisrahoitus 59 000 euroa.

Mäntsälän logo Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo

Koordinaattori: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Hankekumppanit: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys, Sälinkään kylätoimintaryhmä, Sälinkään koulu, Kilpijärven osakaskunnat, Keski-Uudenmaan maaseutuhallinto

Valmistuneet raportit:

Tulossa olevat raportit:

  • Kilpijärven sedimenttitutkimusraportti

Tapahtumat/Ajankohtaista:

  • Kilpijärven kunnostusilta 20.3.2024 Sälinkään kartanolla
  • Sälinkään koulun onkipäivä 1.6.2023 yhdessä vesiensuojeluyhdistyksen kanssa
  • Suomen luonnon päivänä 26.8.2023 yleisötapahtuma ja kosteikkoekskursio
  • Avoimia tilaisuuksia kyläläisille koekalastuksen yhteydessä

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Kilpijärven koekalastus Ruonanojan kosteikko Kilpijärven sedimentti