Kilpijärven kunnostus

Hankeaika: 2022 - 2023

Tavoitteet: Mäntsälän Kilpijärvi on huonossa ekologisessa tilassa oleva runsasravinteinen ja matala järvi. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kilpijärven ekologista tilaa vähentämällä ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Ulkoista, maa- ja metsätalousvaltaiselta valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta pyritään pienentämään vesistökunnostusrakenteilla, kuten kosteikoilla, uppopuupuhdistamoilla ja kaksitasouomilla. Sisäisen kuormituksen leikkaamiseksi hankitaan taustatietoja kalastosta ja sedimentistä.

Rahoittajat: Mäntsälän kunta 50 % ja vesiensuojelun tehostamisohjelma (ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus) 50 %. Kokonaisrahoitus 59 000 euroa.

Mäntsälän logo Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo

Koordinaattori: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Hankekumppanit: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys, Sälinkään kylätoimintaryhmä, Sälinkään koulu, Kilpijärven osakaskunnat, Keski-Uudenmaan maaseutuhallinto

Valmistuneet raportit:

Tulossa olevat raportit:

 • -

Tapahtumat/Ajankohtaista:

 • Kilpijärven kunnostusilta 20.3.2024 Sälinkään kartanolla
  Tutustu esityksiin: 
  Kunnostushankkeen tulokset ja jatkohanke (pdf)
  Kilpijärven hoitokalastus (pdf)
 • Sälinkään koulun Kilpijärvi-päivä 20.5.2022 yhdessä vesiensuojeluyhdistyksen kanssa
 • Kunnostushankkeen tiedostustilaisuus 18.7.2022
 • Sälinkään koulun vedenlaadun seurannan oppitunti 22.9.2022
 • Sälinkään koulun onkipäivä 1.6.2023 yhdessä vesiensuojeluyhdistyksen kanssa
 • Suomen luonnon päivänä 26.8.2023 yleisötapahtuma ja kosteikkoekskursio
 • Avoimia tilaisuuksia kyläläisille elokuussa 2023 koekalastuksen yhteydessä
 • Paunetin ja pikkurysän kokeminen loka-marraskuussa 2023

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Kilpijärven koekalastus Ruonanojan kosteikko Kilpijärven sedimentti