Pohjavesialueet

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

•1-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli 50 ihmisen tarpeisiin
•2-luokka: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
•E-luokka: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Aiempi I, II ja III luokkiin jaottelu (Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa toistaiseksi rinnakkain, kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on luokiteltuja pohjavesialueita yhteensä 43. Näistä 22 kuuluu luokkaan I ja  21 luokkaan II.

Pohjavesialueiden jakautuminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueelle:

  I-luokka II-luokka III-luokka
Järvenpää 3 0 0
Kerava 1 0 0
Mäntsälä 4 11 1
Nurmijärvi 10 6 0
Tuusula 13 2 0

Järvenpään pohjavesialueet
Keravan pohjavesialueet
Mäntsälän pohjavesialueet
Nurmijärven pohjavesialueet
Tuusulan pohjavesialueet

Lisätietoja

Anu TyniPaula Luodeslampi