Asumisterveys

Asuntojen, koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla terveydensuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

olosuhdevalvonta

Toimenpiteet epäiltäessä asumisterveysongelmaa

Asuminen ja asunnon terveellisyys ovat tärkeitä asioita ihmisen elämässä. Mikäli asukas kärsii asunnossaan esimerkiksi melusta tai kylmyydestä tai epäilee, että asunnossa on kosteus- tai homevaurio, tulee asukkaan ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (vuokranantaja tai taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja).

Vastuu ongelmien syiden selvittämisestä ja haittojen poistamisesta on aina kiinteistön omistajalla tai tämän edustajalla!

Jos asunnon omistaja ei yhteydenotoista huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- tai korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastajaan. Epäiltäessä terveyshaittaa tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Yhteydenoton perusteella terveystarkastaja suorittaa tarkastuksen, jossa pyritään selvittämään esiintyykö asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Näitä ovat esimerkiksi kosteusvaurio, home, alhainen lämpötila tai melu. Asunnontarkastus tehdään ainoastaan epäiltäessä terveydensuojelulain mukaista asumisterveyshaittaa. Tarkastuksia ei tehdä esimerkiksi asuntokauppatilanteessa, asunnon ostoa tai myyntiä varten tai rakennuksen kunnon arvioimiseksi.

Mikäli asunnontarkastuksella todetaan terveyshaitta, kehotetaan kiinteistön omistajaa tai tämän edustajaa selvittämään ongelman aiheuttaja ja ongelman laajuus. Lisäksi asianosaista kehotetaan poistamaan terveyshaitan aiheuttaja esimerkiksi korjaamalla rakenteita. Mikäli kehotusta ei määräaikaan mennessä noudateta, siirtyy asia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi määrätä terveyshaitan poistettavaksi ja määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Asunto voidaan laittaa myös lautakunnan määräyksestä asumiskieltoon.

Työpaikan sisäilmaongelmissa toimivaltaisena viranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Lisätietoja terveystarkastajat

Ari Antila, Miika Soininen