Ympäristöpalkinto

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto jaetaan ympäristön kannalta esimerkillisestä ja ansiokkaasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on edistää ympäristömyönteistä toimintaa ja tiedottamista Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Palkinnon saajia voivat olla yksityiset ja julkiset toimijat, kuten yksityiset henkilöt, yritykset ja erilaiset järjestöt sekä esimerkiksi koulut ja päiväkodit.

Palkinnon teemat vaihtelevat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän määrittelyn mukaisesti. Palkinnon saajasta päättää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Ympäristöpalkinto jaetaan joka toinen vuosi maailman ympäristöpäivän 5.6. yhteydessä. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin vuonna 2014.

20220603 130936x

Vuonna 2022 ympäristöpalkinnolla palkittiin Osuuskunta Tuusulan Oma Maa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä maataloudessa. Erityismaininnan sai Oiva Lähituote Oy lampaiden laidunnukseen pohjautuvasta maisemanhoitotyöstä Tuusulassa ja Järvenpäässä. Kuvassa Ulla Pulkka (oik.), Jukka Lassila ja Ruby van der Wekken Tuusulan Osuuskunta Oma Maasta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtaja Mika Heino ja Marjo Paakki Oiva lähituote Oy:stä.