Ilmanlaadun seuranta

Keski-Uudenmaan kunnat ovat osallistuneet Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) koordinoimiin selvityksiin liikenteen vaikutuksia kaupunkiympäristöjen ilmanlaatuun. Lisäksi bioindikaattoriseurannassa on tutkittu ilman epäpuhtauksien leviämistä ja luontovaikutuksia runkojäkälissä.

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2019 (ELY-keskuksen raportteja 20/2020)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2018 ja kehitys vuosina 2004-2018
(ELY-keskuksen raportteja 8/2019)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2017
(ELY-keskuksen raportteja 38/2018)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2016 (ELY-keskuksen raportteja 30/2017)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015 (ELY-keskuksen raportteja 82/2016)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2014 (ELY-keskuksen raportteja 74/2015)
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuosina 2004-2013 (ELY-keskuksen raportteja 60/2014)

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2014

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot

Puun pienpolton seuranta

Tuusulan Vaunukankaan pientaloalueella HSY seuraa puunpolton vaikutuksia ilmanlatuun. Seuranta käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Alueella mitataan LDSA-pitoisuuksia, jotka kertovan puunpolton päästöista. Lisäksi mittauspisteessä mitataan PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka ovat syöpää aiheuttavia. Mittaustuloksia voi seurata tunneittain joko graafisesti tai taulukkona.

Passiivikeräys

Vilkkaasti liikennöityjen teiden vaikutusta ilmanlaatuun on kartoitettu Keski-Uudellamaalla myös passiivikeräimillä, joiden avulla saadaan laskettua mittauspaikan typpidioksidin (NO2) vuosipitoisuus. Passiivikeräinmittauksia on tehty vuodesta 2004 lähtien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnista Järvenpäässä, Keravalla, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Passiivikeräinmenetelmällä mitatut typpidioksidin vuosipitoisuudet ovat olleet vuodesta 2004 lähtien kaikissa kunnissa selvästi alle asetetun raja-arvon. Tulokset raportoidaan ELY-keskuksen vuosittaisissa ilmanlaaturaporteissa.

Bioindikaattoriseuranta

Ilmanlaadun bioindikaattoriseurannassa ilman epäpuhtauksien ilmentäjinä eli bioindikaattoreina käytetään männyillä kasvavia runkojäkäliä, jotka reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan, että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen bioindikaattoriseurannan ensimmäinen kierros toteutettiin vuosina 2000-2001 ja toinen vuosina 2004 ja 2005. Seurantaa jatkettiin vuonna 2009 ja 2014. Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnat ovat osallistuneet bioindikaattoriseurantaan. Seuranta on tarkoitus uusia viiden vuoden välein.