Valvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2021-2023. Valvontasuunnitelmaan pääsee tutustumaan alla olevasta linkistä.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2021-2023

Valvontasuunnitelman perusteella ollaan laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä tullaan jatkossa perimään valvontamaksua. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2021

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastajat ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisit tarkastivat loppuvuodesta 2016 projektiluonteisesti työpareina yhteensä 37 autokorjaamoa. Korjaamoiden vaarallisten jätteiden käsittelyssä löytyi paljon korjattavaa. Valvonnan jälkeen toiminnanharjoittajat ovat aktiivisesti korjanneet puutteita.

Jätelain säännöllisen valvonnan valvontaprojekti 2016, Autokorjaamot