Valvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2021-2023. Valvontasuunnitelmaan pääsee tutustumaan alla olevasta linkistä.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2021-2023

Valvontasuunnitelman perusteella ollaan laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä tullaan jatkossa perimään valvontamaksua. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2023

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Haja-asutusalueiden jätevesivalvonta

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien valvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella on aloitettu vuonna 2021. Valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti pohjavesi- ja ranta-alueille, joissa jätevesijärjestelmät olisi tullut uusia 31.10.2019 mennessä. Vuoden 2021 valvontakohteiksi valikoituivat seuraavat pohjavesialueet: Valkoja (Nurmijärvi), Jäniksenlinna ja Kaikula (Tuusula) sekä Lukko (Mäntsälä). Vuonna 2022 tehtiin valvontaa seuraavilla pohjavesialueilla: Lahela ja Nummenkylä (Tuusula), Jäniksenlinna ja Terrisuo (Nurmijärvi) sekä Saari ja Levanto-Vasaraisennummi (Mäntsälä). Lisäksi tehtiin jälkivalvontaa edellisvuoden kohteille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonta on kuluneen vuoden 2023 aikana jatkanut haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnitelmallista valvontaa pohjavesi- ja ranta-alueilla. Tänä vuonna tarkastettiin Ojalan pohjavesialue Mäntsälässä, Nukarin pohjavesialue Nurmijärvellä sekä Tuusulan ja Nurmijärven kuntien alueella sijaitseva Rannikonmäki, eli osa Palojoen ranta-aluetta. Lisäksi suoritettiin vuoden 2022 jätevesivalvonnan uusintatarkastuksia Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä.

Lisätietoja jätevesivalvonnan tuloksista vuonna 2022