Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.2.2015 pidetyssä kokouksessa (§ 11) määrittänyt seuraavien lupien käsittelyajat:

- ympäristölupa 11 kuukautta
- maa-aineslupa 15 kuukautta
- vesihuoltolain mukainen vapautus 11 kuukautta


Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet

Jätevesilomakkeet, 10 tiedostoa

apps menu close
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
91 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Liite 2 poikkeamishakemukseen
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
104 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Liite 3A poikkeamishakemukseen
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
114 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Liite 3B poikkeamishakemukseen
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
69 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Liite 3C poikkeamishakemukseen
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
68 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Liite 3D poikkeamishakemukseen
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
78 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Esimerkki jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeesta
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
67 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Esimerkki jätevesijärjestelmän huoltokirjanpidosta
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
85 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
72 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019
Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
Tiedostomuoto:
doc
Tiedoston koko:
133 kt
24.6.2019
Julkaistu:
24.6.2019