Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain (763/94) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista lain 3 § :ssä mainituista toiminnoista:  

  • parturi, kampaamo, kauneushoitola tmv.
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä tai uimaranta
  • päiväkoti, lastenkoti, koulu tai vanhainkoti
  • eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen asemakaava-alueelle
  • työtilan, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksilta siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamista asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja
  • hautausmaa tai hautapaikka
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitettavasta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Ilmoituslomakkeet
Terveysvalvonnan ohjeetLisätietoja

Hannu Malinen, Martti Nykänen