Mäntsälän Kilpijärven sedimenttiä tutkitaan

27.03.2023

Kilpijärven sisäisen kuormituksen määrää selvitetään sedimenttitutkimuksella. Sedimenttinäytteitä otetaan talvella ja kesällä kolmelta eri näytepisteeltä. Talviaikaiset näytteet on otettu 21.3.2023. Saaduista tuloksista laaditaan tutkimusraportti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tulosten pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.

Kilpijärven sedimentti oli pääosin pehmeää liejua. Silmämääräisesti arvioiden sedimentti oli tasalaatuista kaikissa kolmessa näytepisteessä, toteaa Olli Heikkilä Sitowise Oy:ltä. Kenttämittausten perusteella alusvedessä ei ollut happea. Hapen vähetessä pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet vapautuvat takaisin veteen ja aiheuttavat sisäistä kuormitusta. Näytteet ovat nyt analysoitavina laboratoriossa. Seuraava näytteenotto on tarkoitus tehdä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, Heikkilä kertoo.

Mäntsälän kunta on tilannut Kilpijärven sedimenttitutkimuksen Sitowise Oy:ltä. Järven pohjassa olevaa sedimenttiä tutkimalla saadaan tietoa sedimentistä järven veteen vapautuvien ravinteiden määrästä ja merkityksestä. Sedimenttitutkimus täydentää järven vedenlaadun tutkimusta. Järven kokonaiskuormituksen hahmottamiseksi myös Kilpijärveen laskevista ojista otetaan Kilpijärven kunnostushankkeessa vesinäytteitä järveen tulevan ulkoisen kuormituksen määrittämiseksi. Kaksivuotinen kunnostushanke jatkuu vuoden 2023 loppuun ja hankkeessa saatuja tietoja hyödynnetään myös huonossa ekologisessa tilassa olevan Kilpijärven kunnostuksen jatkotyössä.

Mäntsälän kunta sai rahoitusta Kilpijärven kunnostukseen ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoituksen myönsi Uudenmaan ELY-keskus. Rahoittajana toimii myös Mäntsälän kunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osallistuu hankkeeseen työpanoksella.

Lisätietoa Kilpijärven kunnostustoimista antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi, ympäristösuunnittelija Ekaterina Ikonen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi ja kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467, sähköposti etunimi.sukunimi@mantsala.fi.

Kilpijärven sedimentti talvella 2023

Sedimenttinäyte Kilpijärvestä. Kuva: Sitowise Oy

Takaisin