Tuusulan Santakosken pohjavesialueen rakenneselvitys valmistunut

22.12.2020

Tuusulan Santakoskella selvitettiin vuoden 2020 aikana pohjavesialueen geologista rakennetta. Saatujen tietojen avulla voidaan hahmottaa alueen vedenjohtavuuksia ja pohjaveden virtauskuvaa ja arvioida pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös maankäytön suunnittelua ja pohjaveden suojelua sekä pohjavettä uhkaavissa onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden suorittamista ja ennakoimista.

Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Hakku-palvelusta. Rakenneselvityksestä voi lukea tarkemmin GTK:n tiedotteesta.

Takaisin