Täsmäviljely vesistöjen kuormituksen vähentäjänä - tilaisuus verkossa 25.3.

17.03.2020

Viljelijöiden tekemillä ympäristötoimilla on saatu vähennettyä vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Tehokkaimpia ympäristötoimia ovat ne, joilla estetään maa-aineksen huuhtoutuminen pellolta vesistöön. Nämä toimet hyödyttävät myös viljelijöitä parantamalla pellon sadontuottokykyä. Tehokkaimmista ympäristötoimista sekä täsmäviljelyn mahdollisuuksista keskustellaan VILKKU Plus -hankkeen loppuseminaarissa 25.3.2020 klo 17-19.30. Tilaisuudessa esitellään myös juuri julkaistu Kasvukunto.fi -tiedonhakuportaali, joka auttaa viljelijöitä löytämään tietoa maatalouden ympäristöasioista. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään liveseurantana YouTube-kanavalla Uusimaaseutu.fi.

Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus on hienoisessa laskussa Uudenmaan alueella. Suunta on hyvä ja viljelijöiden toteuttamat ympäristötoimenpiteet alkavat näkyä, kertoo tutkimusprofessori Eila Turtola Luonnonvarakeskuksesta. Sateiset kaudet lisäävät valuntaa ja sen myötä myös riski maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumisille pellosta vesistöön kasvaa. Jotta maatalouden vesistökuormitus saadaan edelleen pidettyä laskusuunnassa, on tärkeää lisätä tehokkaimmiksi havaittuja toimenpiteitä, Turtola kertoo. Tutkimusten perusteella tällaisia ovat esimerkiksi ympäristönhoitonurmet ja suojavyöhykkeet. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden 80 prosentin vaatimustaso on tehokas nurmipeitteisyyden lisääntymisen vuoksi.

Täsmäviljelyteknologia tilan toiminnan kehittäjänä

Täsmäviljelyssä on kyse mittaamisesta, tiedonkeruusta ja kerätyn tiedon hyödyntämisestä. Kerätyn tiedon avulla viljelijä voi tehdä päätöksiä, joista hyötyy sekä tilan talous että ympäristö. Tavoitteena on kohdistaa tuotantopanokset sinne, mistä niistä saadaan paras vaste. Täsmäviljelyssä etsitään ratkaisuja peltolohkon sisäisten satotasojen tasaamiseksi, kiteyttää hankevastaava Janne Heikkinen VILKKU Plus -hankkeesta. Täsmäviljelyteknologian avulla viljelijä voi myös kehittää omaa ammattiosaamistaan.

Juuri julkaistu tiedonhakuportaali viljelijän apuna

Tähän asti tieto ympäristötoimenpiteiden tehokkuudesta ja käytännön toteutuksesta on ollut vaikeasti löydettävissä. Tiedon haku helpottui merkittävästi, kun VILKKU Plus -hanke julkaisi maaliskuussa Kasvukunto.fi -tiedonhakuportaalin. Portaali kokoaa yhteen tärkeimmät ympäristötoimiin ja maan kasvukuntoon liittyvät tietolähteet. Kasvukunto.fi toimii kuin sähköinen kirjasto. Sen teemojen ja asiasanojen avulla viljelijän on helppo löytää itselleen hyödyllistä tietoa päätöstensä pohjaksi.

VILKKU Plus -hankkeen loppuseminaari järjestetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 17-19.30 liveseurantana YouTube-kanavalla Uusimaaseutu.fi. Seminaari on katsottavissa samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen. Lisätietoa tilaisuuden aiheista ja järjestelyistä antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi. Tilaisuuden ohjelma löytyy VILKKU Plus-hankkeen sivuilta.

VILKKU Plus -hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös tilojen taloudellista tulosta. VILKKU Plus -hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteistyöhanke, josta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Verkosta VILKKU löytyy osoitteesta www.facebook.com/vilkkuhanke ja www.vilkkuhanke.fi.

Takaisin