Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 10 vuotta 1.4.2019

03.04.2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valinnut toimintansa teemoiksi vuodelle 2019 vesihuollon, vesienhoidon ja vesiensuojelun. Halusimme valita juhlavuoden teeman, joka kattaa mahdollisimman laajasti ei vain ympäristökeskuksen vaan koko yhteiskunnan toimintaa. Ympäristökeskuksella on runsaasti vesiin liittyviä tehtäviä niin ympäristöterveydenhuollossa kuin ympäristönsuojelussakin, kertoo ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki. Esimerkiksi vesihuoltolaitosten jakaman talousveden laadunvalvonta on yksi ympäristökeskuksen perustehtävistä, jonka olemassaolon seutukunnan asukkaat tiedostavat tavallisesti vasta jonkin häiriötilanteen yhteydessä, kun ympäristökeskus joutuu antamaan tilanteen korjaamiseksi määräyksiä ja kehotuksia. Ympäristökeskus toimii aktiivisesti myös sopijakuntiensa vesienhoidon kehittämiseksi tavoitteenaan hyvä pinta- ja pohjavesien tila. 

Kun juhlitaan organisaation syntymäpäiviä, juhlitaan todellisuudessa henkilökuntaa ja sen osaamista. Mansikkamäki antoikin ympäristökeskuksen 10-vuotisjuhlassa erityiskiitoksen ja tunnustuksen ympäristökeskuksen työntekijöille heidän ammattiosaamisestaan ja sen aktiivisesta kehittämisestä, vastuunotosta sekä rohkeudesta kohdata uusia haasteita. Oman osansa kiitoksista saivat myös ympäristökeskuksen yhteistyökumppanit, jotka ovat olleet kehittämässä viranomaisyhteistyötä ja siten turvaamassa terveellistä ja turvallista Keski-Uudenmaan seutukuntaa.

Mäntsälän kunnan kaavoitusjohtaja Lauri Pouru on seurannut ympäristökeskuksen toimintaa sen perustamisesta lähtien ympäristökeskuksen ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän kiittää ympäristökeskuksen henkilökuntaa asiakkaiden haasteisiin vastaamisesta ja seudullisesti toimivasta yksiköstä, jonka laajaan tehtäväkenttään kuuluu eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista kuin ympäristövalvonnastakin vastaaminen. Ympäristökeskusta perustettaessa oltiin Pourun mukaan pioneereja ja edelläkävijöitä. Hän näkee ympäristökeskuksella keskeisen roolin kuntien yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja ympäristöarvojen huomioon ottamisessa.

Kymmenen vuoden aikana ympäristökeskuksesta on tullut arvostettu työpaikka ja työntekijöidemme ammattitaidolla on painoarvoa myös alueen ulkopuolella. Olemme saaneet ympäristökeskukseen hyviä sijaisia ja avoimiin virkoihin myös hyviä hakijoita, kertoo vs. terveysvalvonnan päällikkö Jaana Niemi-Aro. Koen, että aina voin pientä ylpeyttä tuntien kertoa työpaikkani, toteaa Niemi-Aro. Hän uskoo, että ympäristökeskuksessa myös viihdytään, sillä työntekijöiden vaihtuvuus on pientä.

Juhlaesitelmän Järvenpää-talolla Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaarissa piti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Päivi Meriläinen aiheenaan vesiturvallisuuden riskit ja mahdollisuudet Suomessa. Meriläinen käsitteli esitelmässään muun muassa talousveden ja vesistöjen mikrobeja ja kemiallisia uhkia. Talousvesiepidemiat aiheutuvat Meriläisen mukaan tavallisimmin kunnallisten pohjavedenottamoiden toiminta-alueilla kampylobakteerin ja noroviruksen ollessa pääasiallisia taudinaiheuttajia. Vaikka vesiin kohdistuu merkittäviä riskejä, painotti Meriläinen esitelmässään suomalaista korkealaatuista työtä vesivarojen laadun ja määrän turvaamiseksi. Veden arvostusta tulee hänen mukaansa lisätä.

Lisätietoja antaa ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

 

Takaisin