Mustijoen vesistövisiona elinvoimainen jokialue luonnolle ja ihmisille

21.05.2024

Mustijoen valuma-alueen keskeiset toimijat työstivät joen vesistövisiota 7.5.2024 Porvoossa. Vesistövisiolla tarkoitetaan vesistön alueen toimijoiden yhteistä näkemystä siitä, minkälaista luonnon tilaa ja ihmisen toimintaympäristöä lähdetään yhteisesti tavoittelemaan. Mustijoella monien toimijoiden erilaiset intressit onnistuttiin koostamaan myönteisessä yhteishengessä yhteiseksi tahdoksi alueen kehittämiseksi.

Mustijoen vesistövision laatiminen käynnistyi maaliskuussa 2024, kun Mäntsälän Hirvihaaraan kokoontui laaja joukko paikallistoimijoiden, maa- ja vesialueiden omistajien, järjestöjen, yritysten, kuntien ja valtionhallinnon edustajia etsimään kaikille toimijoille yhteisiä tavoitteita jokialueelle. Työpaja sai jatkoa 7.5. Porvoossa, jossa Mustijoen vesistövisiota tarkennettiin pohtimalla toimenpiteitä niin luonnolle kuin ihmistoiminnalle elinvoimaisen alueen kehittämiseksi. ”Mustijoen ihmisten aktiivisuus yllätti positiivisesti. Tämä oli hyvä lähtölaukaus alueen kehittämiselle. Uskon, että eri osapuolille saadaan tulevaisuudessa paljon hyviä asioita aikaan”, totesi Pia Rotko ICG Innotiimistä, joka ohjasi työpajoja yhdessä Jannina Hämäläisen kanssa.

Lähtökohta visiotyölle ei ollut helppo, sillä alueella on paljon erilaisia intressejä. Mustijoen alueen luonto on erittäin monimuotoinen, kuten on ihmistoimintakin. Valuma-alueelta löytyy toimintaa teollisuudesta maa- ja metsätalouteen, vesivoiman tuotantoon, kalastukseen ja luontomatkailuun. Mustijoen pitkä historia ja arkeologiset kohteet lisäävät alueen kiinnostavuutta. Visiotyöpajoissa lähdettiin etsimään kaikkia toimijoita yhdistäviä tavoitteita Mustijoelle. Niitä olivat mm. hyvä vesistöjen vedenlaatu, monimuotoinen luonto ja vaelluskalakannat sekä hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja retkeilylle. Vesistövisio on ikään kuin sateenvarjo moninaisille toimijoille ja tavoitteille jokialueella. Vision alla voi toimia niin kaikkia tahoja edustava ohjausryhmä kuin pienempiä, teemakohtaisia työryhmiä.

Työpajojen aikana löytyi erittäin myönteinen yhteishenki ja kaikkia tahoja yhdistävä into alueen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Työpajojen päätteeksi saatiin jo sovittua seuraavat etenemisaskeleet. Tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia rahoituksen hakemiseksi valmisteluhankkeelle, jossa kartoitetaan ja tarkennetaan työpajoissa esiin nostettuja aiheita. Hankevalmistelun keskiössä ovat maanomistajat, jotka otetaan varhaisessa vaiheessa suunnitteluun mukaan. ”Avainasemassa ovat olleet aktiiviset työpajojen osallistujat, jotka ovat lähteneet työstämään visiota avoimin mielin ja näin käynnistäneet vuoropuhelun kaikkien alueen toimijoiden välillä. Lämpimät kiitokset merkittävästä panoksestanne Mustijoen hyväksi!”, toteaa toiminnanjohtaja Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksestä.

Lisätietoa Mustijoen vesistövisiotyöstä antavat:

Ekaterina Ikonen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistys, puh. 050 5710335, sähköposti etunimi.sukunimi@vesi-ilma.fi

Mari-Anna Närhi, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 175 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ensimmäisen työpajan tiedote: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivut - Mustijoen vesistövisio -työpajassa kehitettiin yhteistä näkemystä (keskiuudenmaanymparistokeskus.fi)

Mustijoen visiotyöpaja Jannina Hämäläinen

Kuva: Mustijoen visiotyöpajaan kokoontui laaja joukko alueen toimijoita työstämään tavoitteita jokialueen kehittämiseksi. ©Jannina Hämäläinen

Takaisin