Mustijoen vesistövisio -työpajassa kehitettiin yhteistä näkemystä

18.03.2024

Mustijoki virtaa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon kuntien halki Suomenlahteen. Laaja joukko alueella toimivia tahoja kutsuttiin vesistövisio-työpajaan ideoimaan yhteistä näkemystä joen tilan ja alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan vesistökunnostusverkosto ja Uudenmaan ELY-keskuksen vesienhoidon verkostohanke järjestivät Mustijoki-visiotyöpajan ICG Innotiimin johdolla 13.3.2024 Hirvihaaran kartanossa Mäntsälässä. Työpajassa käynnistettiin työ yhteisen vesistövision muodostamiseksi. Vesistövision pohjalta voidaan yhdessä parantaa Mustijoen alueen elinvoimaisuutta sekä vesistön ekologista tilaa.

Päivän alussa osallistujat saivat kertoa millä tunnelmilla lähtivät työpajaan. Pornaisten kunnanjohtaja Antti Kuusela lähti päivään avoimin mielin: ”Visiota työstäessä meillä on hieno mahdollisuus päästä pohtimaan, kuinka Mustijoki saadaan eläväksi. Menneinä aikoina ei olla aina onnistuttu yhteistyössä niin hyvin kuin voisi toivoa, mutta nyt päästään yhdessä, hyvässä hengessä ja ilman vastakkainasettelua, pohtimaan tulevaa.”

Työpaja herätti odotettua enemmän mielenkiintoa. Hirvihaaran kartanoon saapui yli 40 Mustijoesta ja sen ympäristöstä kiinnostunutta paikallistoimijoiden, maan- ja vesialueiden omistajien, järjestöjen, yritysten, kuntien ja valtionhallinnon edustajaa.

Työpajassa käydyissä keskusteluissa nostettiin vahvasti tavoitteeksi kaikkien eri toimijoiden tarpeiden huomioonottaminen ja yhteishengen lisääminen. Muiksi tavoitteiksi nostettiin valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen, veden laadun parantaminen, elinvoimaiset kalakannat, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, Mustijoen kiinnostavuuden ja tietoisuuden lisääminen sekä matkailun ja virkistyskäytön mahdollistaminen. Kaikkien tavoitteiden alle muodostettiin vielä konkreettisia alatavoitteita.

”Vesistökunnostuksen ja kuormituksen vähentämisen lähtökohtana on tietysti vapaaehtoisuus ja maanomistajien kiinnostus”, toteaa ympäristösuunnittelija Ekaterina Ikonen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.  Visiotyöpajassa syntyneitä ideoita ja ehdotuksia työstetään eteenpäin myöhemmin keväällä järjestettävässä jatkotilaisuudessa. Työpajojen pohjalta voidaan lähteä hakemaan hankerahoitusta ja suunnittelemaan pitkäjänteistä kunnostus- ja kehittämistoimintaa.

Lisätietoa Mustijoen vesistövisiotyöstä antavat:

Ekaterina Ikonen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistys, puh. 050 5710335, sähköposti etunimi.sukunimi@vesi-ilma.fi

Mari-Anna Närhi, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 175 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Mustijoen visiotyöpaja Mari-Anna Närhi

Työpajassa työstettiin tiimeissä yhteistä visiota Mustijoen alueen kehittämiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi. Kuva: Mari-Anna Närhi.

Takaisin