Kilpijärven kunnostus käyntiin

17.06.2022

Mäntsälän kunnalle on myönnetty avustus Kilpijärven kunnostukselle. Kunnostustoimissa mm. tehostetaan vanhan laskeutusaltaan toimintaa, suunnitellaan järven niiton toteutusta, koekalastetaan ja tutkitaan järven tilaa vesi- ja pohjasedimenttien avulla. Hankeaika on vuoden 2023 loppuun. Hankkeen aikana suunnitellaan kunnostustoimien jatkoa myös tuleville vuosille.

Kilpijärvi on erittäin matala, rehevöitynyt ja tasapohjainen järvi. Järvi on ekologiselta tilaltaan huono ja kesäisin sinileväkukinnat heikentävät järven virkistyskäyttöä. Kilpijärven kunnostushankkeessa tehdään yhteistyötä alueen asukkaiden ja järvikunnostuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Kesän aikana järjestetään tilaisuus, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan järvellä tehtäviin toimenpiteisiin.

 

Ruonanojan laskeutusaltaan toimintaa tehostetaan

Hankkeessa selvitetään Kilpijärven pohjoispuolella Sälinkäällä sijaitsevan Ruonanojan laskeutusaltaan toimivuutta ravinteiden ja kiintoaineen vähentäjänä, sanoo ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Ruonanojan kautta laskeutusaltaaseen tulevan veden ravinne- ja kiintoainepitoisuutta mitataan vesinäyttein ja näytteitä verrataan laskeutusaltaasta pois lähtevään, järveen laskevaan veteen. Näin saadaan tietää kuinka hyvin laskeutusallas pidättää ravinteita ja kiintoainesta. Laskeutusaltaalle tehdään kunnostussuunnitelma, jossa tehostetaan sen toimintaa, toteaa Heikkinen.

 

Kilpijärvellä tehtäviä toimia

Järven vedenlaadun parantamiseksi hankkeessa tehdään niittosuunnitelma useammalle vuodelle. Suunnitelmassa tarkastellaan mistä ja milloin järven rantakasvillisuutta kannattaa niittää niin, että siitä on suurin hyöty järven virkistyskäytölle, poistamatta kuitenkaan liikaa ravinteita pidättävää kasvillisuutta. Hankkeessa toteutetaan myös koekalastuksia. Koekalastuksien pohjalta tiedämme paremmin eri kalalajien määristä ja miten kalakantaa tulee hoitaa jatkossa mahdollisesti hoitokalastaen. Sälinkäällä aiemmin toimineen sikala- ja meijeritoiminnan vaikutusta järven vedenlaatuun tutkimme hankkeessa pohjasedimenttinäytteillä. Näillä toimilla saamme tietoa miten voimme jatkossa parhaiten parantaa Kilpijärven vedenlaatua ja virkistyskäyttöä, toteaa Heikkinen. Hokkus pokkus -toimia ei ole järven vedenlaadun parantamiseksi, mutta nyt otamme ensimmäiset askeleet kohti viihtyisämpää Kilpijärveä.

Kilpijärven kunnostukseen saatiin rahoitusta ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoituksen myönsi Uudenmaan ELY-keskus. Rahoittajana toimii myös Mäntsälän kunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osallistuu hankkeeseen työpanoksella.

 

Lisätietoa Kilpijärven kunnostushankkeesta antavat ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi ja kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467, sähköposti etunimi.sukunimi@mantsala.fi .

Kuva: Kilpijärven veden laatua seurataan vuosittain. Järvi on tällä hetkellä huonossa tilassa.

Takaisin