Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyssä edelleen puutteita

26.01.2022

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien valvonta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella aloitettiin viime vuonna. Valvonta kohdennettiin riskiperusteisesti pohjavesi- ja ranta-alueille, joissa jätevesijärjestelmät olisi tullut uusia 31.10.2019 mennessä. 

Vuoden 2021 valvontakohteiksi valikoituivat seuraavat pohjavesialueet: Valkoja (Nurmijärvi), Jäniksenlinna ja Kaikula (Tuusula) sekä Lukko (Mäntsälä).

 

Reilulla kolmasosalla uusintatarvetta

Vuoden 2021 jätevesivalvonnan yhteydessä kartoitettiin yhteensä 159 asuin- ja lomarakennusta neljältä pohjavesialueelta. 

Varsinaisia tarkastuksia suoritettiin yhteensä 118 kpl. Näistä 74 kiinteistöä, yhteensä 63% tarkastetuista, täyttivät lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarkastuksilla havaitut puutteet vaihtelivat pienemmistä puutteista koko järjestelmän puutteellisuuteen. Puutteellisille kohteille annettiin kehotus saattaa jätevesien käsittelyjärjestelmä lain vaatimusten mukaiseksi. Vaaditut toimenpiteet tulee toteuttaa annetussa määräajassa. Määräajan jälkeen valvontaviranomainen valvoo, onko toimenpiteet toteutettu. 

 

Tuusula - Jäniksenlinna ja Kaikula

Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 25 asuin- tai lomarakennusta. Osa Jäniksenlinnan pohjavesialueesta on vesilaitoksen toiminta-aluetta, eli näillä kiinteistöillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon. 

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 23 kpl. Tarkastetuista kohteista kunnossa oli 16 kpl kiinteistöistä. Kehotuksia annettiin 7 kpl. Täysin uusittavia oli 5 kpl ja osittain uusittavia 1 kpl. 

 

Nurmijärvi - Valkoja

Valkojan pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 78 asuinrakennusta. Tarkastuksia tehtiin 73 kpl. Tarkastetuista kohteista kunnossa oli 37 kpl kiinteistöistä. Kehotuksia annettiin 31 kpl, joista täysin uusittavia oli 26 kpl ja osittain uusittavia 8 kpl. 

 

Mäntsälä - Lukko

Lukon pohjavesialueella kartoitettiin yhteensä 56 asuin- tai lomarakennusta. Tarkastuksia tehtiin 45 kpl. Tarkastetuista kohteista kunnossa oli 21 kpl tarkastetuista kiinteistöistä. Kehotuksia annettiin yhteensä 24 kpl, joista täysin uusittavia oli 10 kpl ja osittain uusittavia 14 kpl. 

 

Jätevesien asianmukainen käsittely pohjavesialueella on tärkeää

Suurin uudistustarve on pohjavesialueilla sijaitsevilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. Näiden jätevesijärjestelmien kuntoon laittaminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan turvata hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessa. Pohjaveden laadun säilyminen hyvänä on kaikkien etu.

 

Valvonta jatkuu 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnista Nurmijärvellä on eniten kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän varassa olevia kiinteistöjä pohjavesi- ja ranta-alueilla. Seuraavaksi eniten näitä kiinteistöjä on Mäntsälässä, Tuusulassa, Järvenpäässä ja vähiten Keravalla. Kerava on tiivis kunta, jonka alueella suurin osa asuinkiinteistöistä on vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueella.

Viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien valvonta jatkuu tulevina vuosina käytössä olevien resurssien puitteissa. 

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Katja Koli p. 040 314 4874 (Mäntsälä ja Nurmijärvi) ja ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi p. 040 314 4731 (Tuusula) , etunimi.sukunimi@tuusula.fi

 

Kuva: Kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. © Katja Koli / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Takaisin