VILKKU-hankkeen verkkosivut viljelijöille valmistuivat

27.02.2018

VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä.  Hanke on julkaissut verkkosivut.  Hankevastaava Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoo, että verkkosivut on ennen kaikkea suunnattu viljelijöille, mutta ne palvelevat kaikkia maatalouden ympäristötoimista ja vesiensuojelusta kiinnostuneita.

Hankkeen sivujen kautta viljelijöiden on helppo seurata VILKKU-hankkeen tulevia tapahtumia ja tiedotusta.  Myös menneiden tapahtumien aineistot löytyvät sivuilta, valaisee Heikkinen. Sivuille on koottu esimerkkejä hyvistä viljelykäytännöistä, kuten viljelykierron monipuolistamisesta ja pellon kasvukunnon ylläpidosta. Sivuilla kerrotaan myös ilmakuvauksen mahdollisuuksista viljelyn apuna. Sivustolla on mahdollisuus tutustua keskiuusimaalaisiin tiloihin. Tila-artikkeleissa kerrotaan, kuinka ympäristöasiat on otettu huomioon tilojen viljelykäytännöissä.

VILKKU-hankkeen verkkosivut tarjoavat tietoa myös ojituksen kunnostuksesta. Sivuilla seurataan kahden kunnostusojituskohteen etenemistä: Mäyräojaa Tuusulassa ja Omitto-ojaa Mäntsälässä. Tietoa löytyy myös vedenlaadun seurannasta mm. hankkeen seurantakohteesta Sarsalanojalla Tuusulassa.

Heikkinen kannustaa viljelijöitä tutustumaan sivuihin. Sivut löytyvät osoitteesta www.vilkkuhanke.fi. Sivuilta pääsee myös hankkeen Facebook-sivuille ja YouTube-kanavaan. Nettisivut on tehty yhteistyössä Valu Digital Oy:n kanssa.

Lisätietoa asiasta antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla eli VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä.  Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös tilojen taloudellista tulosta. VILKKU-hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteistyöhanke, jota koordinoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Hankkeen päärahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 

Takaisin