Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat

Tältä sivulta löytyvät 31.3.2020 mennessä julkaistut kuulutukset.

1.4.2020 alkaen julkaistavat kuulutukset löytyvät uudesta osoitteesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulutukset

Siirtymävaiheessa, joka kestää noin kuukauden, löytyy kuulutuksia kummaltakin sivulta.

16.03.2020 Parma Oy ympäristölupahakemus Hyrylän betonielementtitehtaan toiminnan muuttamiseksi Tuusula

16.03.2020 Destia Oy ympäristölupa- ja aloituslupahakemus maankaatopaikkatoiminnalle Mäntsälä

16.03.2020 Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristölupa- ja aloituslupahakemus jätteen käsittelytoiminnan muuttamiseksi Mäntsälä

16.03.2020 Parma Oy ympäristölupahakemus betonituotetehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi Nurmijärvi