Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat

Tältä sivulta löytyvät 31.3.2020 mennessä julkaistut kuulutukset.

1.4.2020 alkaen julkaistavat kuulutukset löytyvät uudesta osoitteesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulutukset

Siirtymävaiheessa, joka kestää noin kuukauden, löytyy kuulutuksia kummaltakin sivulta.

Tällä hetkellä ei ole ajankohtaisia tiedotteita.