Jätevesijärjestelmien kartoitus Isojärven ja Kilpijärven ranta-alueella

Isojärven ja Kilpijärven ekologinen luokka on laskenut välttävästä huonoon. Järvien tilan parantamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat aloittamassa järvien kunnostushanketta yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hanke aloitetaan kartoittamalla järviin päätyvää kuormitusta mm. asutuksen jätevesistä ja maataloudesta.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutuessaan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Rehevöityminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja lopulta sinileväkukintoina. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä. Järveen päätyvää kuormitusta vähentämällä voidaan vähentää sinileväkukintoja ja parantaa järvien virkistyskäyttöä.

Jätevesikyselylomakkeen palauttaminen

Pyydämme Isojärven ja Kilpijärven ranta-alueiden kiinteistöjen omistajia ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 16.4.2021 mennessä. Kyselyyn voi vastata joko täyttämällä jätevesikirjeen mukana tulleen lomakkeen ja palauttamalla sen kirjeen mukana tulleessa palautuskuoressa tai täyttämällä alla olevan lomakkeen sähköisesti ja lähettämällä sen sähköpostilla osoitteeseen liisa.garcia(at)tuusula.fi (Mäntsälässä sijaitsevien kiinteistöjen osalta) tai ymparistonsuojelu(at)askola.fi (Pornaisissa sijaitsevien kiinteistöjen osalta) (vaihda (at) @-merkkiin). Vaikka kaikkia tietoja ei osaisi täyttää, kannattaa lomake kuitenkin palauttaa.

Jätevesijärjestelmän kartoituslomake

Isojärvi, Onkimaan uimaranta