Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Keski-Uudenmaan toiminta-alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit ovat puita tai kiviä.

Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lain 62 §:n mukaan kunta päättää yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja lakkauttamisesta päättää ympäristölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimintasäännön mukaisesti (12.9.2017, §117).

Luonnonmuistomerkki

Hakemuslomake luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi


Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on rauhoitettu yhteensä 28 luonnonmuistomerkkiä. Näistä viisi on siirtokivilohkareita ja loput puita.

Kuntakohtaiset tiedot Keski-Uudenmaan luonnonmuistomerkkikohteista:

Kerava
Järvenpää
Mäntsälä
Nurmijärvi
Tuusula