Luonnonsuojelu Tuusulassa

Luonnonsuojelukohteet

Tuusulan kunnan alueella on 20 yksityistä luonnonsuojelualuetta sekä yksi valtion maalla oleva lehtojensuojelualue, Mustoja. Lisäksi Tuusulassa on suojeltu viisi luontotyyppikohdetta: neljä pähkinäpensaslehtoa ja yksi lehmusmetsikkö. Tuusulan kunnan omistuksessa on kymmenen luonnonsuojelualuetta ja kaksi suojeltua luontotyyppiä.

Luonnonsuojelualueet:

 • Jokilehto (4,1 ha) (2018)
 • Harminsuo-Harminkallio-Matkoissuo (32,3 ha) (2018)
 • Inkilän Haarajoen eteläinen metsä (10 ha) (2018)
 • Heinisuon metsä (15,3 ha) (2018)
 • Tuomalansuo (22,1 ha) (2018)
 • Lonkerin korpi (5,6 ha) (2018)
 • Rajalinnan itäinen metsä (1,1 ha) (2018)
 • Maarinjärvi-Degkärr (4,9 ha) (2018)
 • Sarvikallio (6,3 ha) (2018)
 • Robert A. Stenin luonnonsuojelualue (29 ha) (2016)
 • Suvenluhta (0,27 ha) (2010)
 • Näsiärinne (0,11 ha) (2009)
 • Takahuikon luonnonsuojelualue (4,6 ha) (2008)
 • Charlotten lehto (0,81 ha) (2005)
 • Keravanjokikanjonin luonnonsuojelualue (0,55 ha) (2001)
 • Keravanjoen lehdot (4,1 ha) (1992)
 • Lonkerikorven luonnonsuojelualue (6,5 ha) (1988)
 • Saksan pihapuisto (0,1 ha) (1987)
 • Lepänojan puronotkon lehdon luonnonsuojelualue (1,1 ha) (1984) (sisältyy Robert A. Stenin luonnonsuojelualueeseen)
 • Halosenniemi (1,3 ha) (1966)

 • Mustojan lehtojensuojelualue (9,6 ha) (1992)

Suojellut luontotyypit: 

 • Rusutjärven tervaleppäkorpi (1,1 ha) (2018)
 • Töysselinmäen pähinäpensaslehto (1,7 ha) (2018)
 • Anttilan pähkinäpensaslehto (0,29 ha) (2017)
 • Pähkinämäen pähkinälehto (0,42 ha) (2017)
 • Tuomalansuon lehmusmetsikkö (0,25 ha) (2017)
 • Gungkärrin pähkinäpensaslehto (0,66 ha) (2005)
 • Leppäaron pähkinäpensaslehto (0,57 ha) (2000)

Rusokääpä

Natura-alueet

Natura -2000 verkostoon kuuluvia suojelualueita on Tuusulassa kaksi kappaletta:   

Keravanjokikanjonin lehto (54 ha)
Tuusulanjärven lintuvesi (200 ha) (myös Järvenpään puolella)

Vantaanjoki (59 km)


METSO-kartoitus

Tuusulan kunnan omistamista metsistä kartoitettiin kesän 2011 aikana METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus suojelemalla luonnontilaisia metsäympäristöjä. Ohjelmaan soveltuvien kohteiden keskeisiä ominaisuuksia ovat runas lahonneen ja kuolleen puuston määrä sekä iäkäs, kookas puusto.

Tuusulan kartoituksesta kohteita löytyi yhteensä 21 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 189 hehtaaria. Valtaosa kohteista kuuluu METSO-elinympäristöluokkaan lehdot ja runsalahopuustoiset kangasmetsät. Mukana on myös muutamia puustoisia soita. Kohteiden pinta-aloissa esiintyy suurta vaihtelua, pienimmät kohteista ovat alle hehtaarin, suurimmat yli 30 hehtaaria. Vähintäänkin tärkeimmät METSO-kohteet tulisi turvata tulevaisuudessa perustamalla niille luonnonsuojelualue.

Tuusulan kunnanvaltuusto teki keväällä 2017 päätöksen suojella METSO-kohteita Suomi100 -luontolahjana lähes 100 hehtaarin verran. Suojellut kohteet ovat Harmisuo-Harminkallio-Matkoissuo, Heininsuo, Inkilän metsä, Lonkkerikorpi, Maarinjärvi, Rajalinnan lehto, Sarvikallio ja Tuomalansuo eteläinen.

Tuusulan METSO-raportti 

METSO-raportin karttaliitteet