Tuusulan ja Järvenpään alueella on valmistunut kolmen pohjavesialueen harjurakenneselvitykset

22.12.2016

Vuosien 2015 - 2016 aikana Tuusulassa ja Järvenpäässä toteutetut kolme hydrogeologista rakenneselvitystä ovat valmistuneet. Rakenneselvitykset kattavat seuraavat pohjavesialueet: Mätäkivi (A ja B), Lahela, Nummenkylä ja Kellokoski. Projektien toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Maastotutkimuksina hankkeissa on toteutettu painovoimamittauksia (36,1 km), maatutkaluotauksia (41,9 km), maaperäkairauksia (n. 265 m) sekä asennettu pohjaveden havaintoputkia (13 kpl).

Toteutetuilla tutkimuksilla on saatu runsaasti lisätietoa tutkittujen pohjavesialueiden rakenteesta. Uutta tietoa on saatu muun muassa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden pinnankorkeuksista ja virtaussuunnista sekä maaperän rakenteesta.

Tulosten perusteella voidaan tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia sekä määritellä tarkemmin pohjaveden muodostumisalueet ja siten varautua myös mahdollisen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sadantamuutoksiin sekä pitkien kuivakausien ja tulvien aiheuttamiin muutoksiin pohjavesiesiintymien antoisuusarvioihin.

Projektit rahoitettiin yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, GTK:n, Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän kesken.

Projektien tuloksena syntyneet raportit voi lukea GTK:n Hakku -palvelusta osoitteesta hakku.gtk.fi.

Yhteystietoja:
Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@gtk.fi, puh. 020 550 2146
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 405
Matti Löksy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, etunimi.sukunimi@hsy.fi, puh. 09 1561 3752
Anja Anttila, Tuusulan kunta, etunimi.sukunimi@tuusula.fi, puh. 040 314 3568
Sampo Perttula, Järvenpään kaupunki, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi, puh. 040 315 2005
Unto Tanttu, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, etunimi.sukunimi@tsvesi.fi, puh. 0400 461526

Takaisin