Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle omat verkkosivut

09.09.2010

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivut ovat valmistuneet. Sivuille on koottu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialoihin eläinlääkintähuoltoon, ympäristöterveyteen sekä ympäristönsuojeluun liittyvä ajantasainen tieto.

Verkkosivujen tarkoitus on parantaa ympäristökeskuksen asiakaspalvelua ja helpottaa viranomaisasiointia. Sivuilta löytyy mm. elintarvike-, terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet, toimialaan liittyvät keskeiset määräykset ja ohjeet sekä vireillä olevat ja myönnetyt ympäristö- ja maa-ainesluvat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa mielellään vastaan kehitysideoita ja palautetta verkkosivuista. Verkkosivujen osoite on www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen, puh. 040 314 4729

 

Takaisin