Heikko ilmanlaatu on jokakeväinen ongelma

14.04.2010

Ilmalaadun heikentyminen katupölyn seurauksena on jokakeväinen ongelma etenkin keskusta-alueilla vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä. Liikenne nostattaa ilmaan katupölyä ja autojen nastarenkaat lisäävät pölyämistä kuluttamalla tienpintaa. Lisäksi pitkä kuiva sateeton jakso pitää pölypitoisuudet korkealla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella mitataan tänä keväänä ilmanlaatua Keravalla.

Terveyshaitat kohdistuvat etenkin herkkiin ihmisryhmiin

Useimmille ihmisille ilmansaasteet eivät aiheuta merkittäviä terveyshaittoja. Yksilöiden herkkyys kuitenkin vaihtelee, ja herkät väestöryhmät oireilevat jo paljon alhaisimmissa pitoisuuksissa kuin terveet. Riskiryhmään kuuluvat astmaatikot, lapset ja erilaisista hengitys- ja sydänsairauksista kärsivät henkilöt.

Katupölyn aiheuttamia haittoja voi torjua

Jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää katupölyn aiheuttamia haittoja:
• Poista hiekoitushiekka aina kosteana äläkä pöllytä sitä kuivana esimerkiksi lehtipuhaltimella.
• Vaihda talvirenkaat ajoissa kesärenkaisiin.
• Pidä ikkunat suljettuna katupölykaudella.
• Käytä ruuhkassa auton ilmanvaihdon sisäkiertoa.
• Vältä ulkoilua vilkasliikenteisten väylien varrella.
• Käytä liukkaudentorjunnassa vain pesuseulottua sepeliä.

Ilmanlaatua tutkitaan Keski-Uudellamaalla

Keravan ilmanlaatua mitataan tänä vuonna HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) siirrettävällä mittausasemalla. Mittaukset ovat osa Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa, jossa Keski-Uudellamaalla ilmanlaatua seurataan yhteistyössä Keravan, Järvenpään ja Tuusulan kuntien kanssa.

Siirrettävällä mittausasemalla on tarkkailtu hiukkasten (PM10) ja typpidioksidin (NO2) pitoisuuksia. Mitta-usasema oli vuonna 2005 Keravalla, vuonna 2006 Järvenpäässä ja vuonna 2009 Tuusulassa. Lisäksi liikenteen aiheuttamia typpidioksidipitoisuuksia (NO2) on mitattu ns. passiivikeräinmenetelmällä vuodesta 2004 lähtien.

Keravan mittausasemalla on tänä keväänä rekisteröity jo useampaan otteeseen korkeiden hiukkaspitoisuuksien aiheuttamaa huonoa ilmanlaatua. Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvotason ylityksiä on tullut 14 kappaletta. Sallittu ylitysmäärä vuodessa on 35. Samansuuntaisia tuloksia on rekisteröity pääkaupunkiseudun Töölön mittausasemalla. Pölypitoisuudet ovat korkeita myös Keski-Uudenmaan alueen muissa keskustoissa.

Tutkimustulokset näkyvät netissä

Ilmanlaatua voi seurata HSY:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.hsy.fi/seututieto/ilmanlaatu/Sivut/default.aspx. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuille (/teksti.tmpl?id=730;numero=52822280) on lisäksi koottu tietoa toiminta-alueen kuntien ilmanlaadusta ja tutkimuksista.

Lisätietoja:
Ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puh. 040 314 4729
Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, HSY, puh. 044 564 3748

Takaisin