Uimahallit

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo uimahalleja ja muita allaskohteita. Kohteita valvotaan terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista antaman asetuksen (315/2002) perusteella. Valvonta tapahtuu ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa vesinäytteiden tuloksiin, allasveden puhdistuslaitteiden toimintaan ja huoltoon sekä yleiseen siisteyteen ja hygieenisyyteen.

Uimavesitulokset ovat nähtävillä uimahallien, virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaiden sekä maauimaloiden ilmoitustauluilla.

Lisätietoja

Tarja Pilvilä, Petra Kivistö