Luonnonsuojelu Mäntsälässä

Luonnonsuojelukohteet

Mäntsälän kunnan alueella on 21 yksityistä luonnonsuojelualuetta, kaksi valtion maalla olevaa suojelualuetta ja kaksi suojeltua luontotyyppikohdetta. Näiden lisäksi Mäntsälässä on yksi erityisesti suojeltavan lajin, luhtaorvokin kasvupaikan rauhoituskohde. Vanhin suojelualueista on Mustametsän suojelualue, joka perustettiin vuonna 1994.

Luonnonsuojelualueet:

 • Stränginojan luonnonsuojelualue (2,3 ha) 2020
 • Metsäpellon suojelualue (5 ha) 2020
 • Uuvin haavikko (8 ha) 2019
 • Järvelän luonnonsuojelualue (5 ha) 2018
 • Katavisto (0,8 ha) 2018
 • Metsä-Riihimäki (8 ha) 2017
 • Sinin ja Paulin aarnimetsä (10,6 ha) (2016)
 • Puro Nummela (1,3 ha) (2016)
 • Metsola (4,1 ha) (2015)
 • Kurppametsä (11 ha) (2014)
 • Rauhamäen luonnonsuojelualue (1,0 ha) (2013)
 • Susikorven luonnonsuojelualue (1,6 ha) (2012)
 • Pitkästenjärvensuo (1,6 ha) (2009)
 • Pikkumäen luonnonsuojelualue (1,2 ha) (2008) 
 • Hilkka ja Antti Seppälän aarnimetsä (3,2 ha)(2006)
 • Heinäsuon haapalehdon luonnonsuojelualue (2,3 ha) (2005)
 • Huovilan natura (7,3 ha) (2005)
 • Palssinmäen luonnonsuojelualue (5 ha) (2005)
 • Rauhalan luonnonsuojelualue (2 ha) (2005)
 • Takalan metsä (3,4 ha) (2001)
 • Hautjärven kartanon luonnonsuojelualue (5,5 ha) (1997)

 • Vähäjärvenkalliot (44 ha) (2001)
 • Mustametsän suojelualue (29 ha) (1994) 

Suojellut luontotyypit: 

 • Isoholman lehmuslehto (1,3 ha) (2004)
 • Honninpellon lehmusmetsikkö (2 ha) (2002)
 • Kuljunojan luhtaorvokki (0,76 ha) (2004)Natura-alueet

Mäntsälän kunnan alueella on kymmenen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta. Kohteista Kilpisuo ja Koivumäki-Luutasuo sijoittuvat pääasiassa toisen kunnan puolelle: Kilpisuo Hausjärvelle ja Koivumäki-Luutasuo Kärkölään.   

Kairassuon vanha metsä (9 ha)
Kilpisuo (333 ha) 
Kivilamminsuo-Pitkästenjärvi (220 ha)
Koivumäki-Luutasuo (287 ha) 
Kotojärvi-Isosuo (365 ha)
Mustametsä (30 ha)
Metsäkulma (151 ha)
Ohkolanjokilaakso (22 ha)
Peltolan vanha metsä (48 ha)
Vähäjärvenkallioiden vanha metsä (74 ha)