Haittailmoitus

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpidepyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.

Vieraslajikysely

Ympäristökeskus kerää vieraslajihavaintoja Keski-Uudeltamaalta toukokuusta 2019 alkaen. Havaintoja kerätään etenkin vieraslajeihin lukeutuvista kasvilajeista, kuten jättiputkista, jättipalsamista, ruttojuuresta ja karhunköynnöksestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiruetanasta.
 

Poikkeamishakemus

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tuli uudistaa 31.10.2019 mennessä. Erikoistapauksissa talousvesien käsittelyvaatimuksista voi hakea poikkeamista. Poikkeamishakemuslomake liitteineen löytyy Lupa- ja ilmoituslomakesivustolta jätevesilomakkeista.

VILKKU Plus -hanke

VILKKU Plus -hanke välittää ajankohtaista ja uusinta tietoa viljelijöille maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. Hankkeessa panostetaan pellon kasvukunnon parantamiseen, josta hyötyy niin viljelijä kuin ympäristökin. Hankkeessa tuodaan esiin myös viljelijöiden toteuttamia ympäristötoimenpiteitä kestävän kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi.

Tuusulanjärvi-hanke

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa Tuusulanjärvi hyvään tilaan. Näkyvin hoitokeino on sisäistä kuormitusta vähentävä hoitokalastus syksyisin. Hanke toimii myös valuma-alueella pyrkien vähentämään järveen tulevaa hajakuormitusta.

Keski-Uudenmaan luontokohteet

Sivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula).

Kuumailmasto

KUUMA-kunnissa tehdään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työllä edistetään yhteisen ilmasto-ohjelman toteutumista.

Tuoreen kalan hygieeninen laatu - yhteisprojekti

Projektin tavoitteena on tutkia tuoreen kalan mikrobiologista ja hygieenistä laatua valmistus- ja myyntipaikoissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla. Projekti tullaan toteuttamaan vuoden 2019 aikana lokakuun loppuun mennessä.

Asiointi lupa- ja ilmoitusasioissa

Asiointi ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusasioissa hoituu sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta. Monet ovat jo palvelun löytäneetkin. Toivomme, että jatkossa tätä rakennuslupa-asioista tuttua palvelua käyttäisivät kaikki asiakkaamme. Lisätietoa Lupapisteessä käsiteltävistä hakemuksista löytyy ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin sivulta. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia ei toistaiseksi voi tehdä sähköisellä alustalla. Ilmoitustuslomakkeet voi kuitenkin täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostitse Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (yaktoimisto(at)tuusula.fi).

Ympäristökeskuksen asiakaskysely

Anna palautetta saamastasi palvelusta, kiitos!

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesikysely

Tuusulassa päivitetään Hyrylän ja Rusutjärven 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Päivitystyö aloitetaan kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät kyselyllä. Jos omistatte asuinkiinteistön tai yrityksen, joka sijaitsee ko. pohjavesialueilla, voitte vastata kyselyyn alla olevista linkeistä.