Kuulutukset lupa- ja ilmoitusasiat

Keski-Uudenmaan ympäristö­lautakunnassa vireillä olevien lupahakemusten ja ilmoitusasioiden kuulutukset ja hakemusasiakirjat sekä päätökset ja niiden kuulutukset.

Haittailmoitus

Ympäristönsuojelu­viranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantu­misesta. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpide­pyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.

Ruokamyrkytykset ja valitukset elintarvikkeista

Ruokamyrkytystä epäiltäessä tulee tehdä ilmoitus terveys­valvontaan, jotta viranomainen voi aloittaa selvitystyön. Samoin, jos on epäily elintarvikkeiden turvallisuuden vaarantumisesta tarjoilupaikassa tai myymälässä, voi siitä ilmoittaa terveysvalvontaan.

Uimavesitulokset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet kaikilta toiminta-alueensa kuntien ylläpitämiltä rannoilta vähintään kolme kertaa kesässä uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Isoilta yleisiltä uimarannoilta näytteet otetaan myös ennen uimakautta.

Keski-Uudenmaan luontokohteet

Uudistetulla sivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula).

Ilmoita vieraslajihavainnosta

Havaintoja kerätään etenkin vieraslajeihin lukeutuvista kasvilajeista, kuten jättiputkesta, jättipalsamista, ruttojuuresta ja karhunköynnöksestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiru­etanasta. Vieraslajiportaalista löytyy tietoa myös muista vieraslajeista ja niiden torjunnasta.

Tuusulanjärvi-hanke

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa Tuusulanjärvi hyvään tilaan. Näkyvin hoitokeino on sisäistä kuormitusta vähentävä hoitokalastus syksyisin. Hanke toimii myös valuma-alueella pyrkien vähentämään järveen tulevaa hajakuormitusta.

Terveysvalvonnan asiakastyytyväisyys­­­kysely 2024

Kerro meille miten onnistuimme palvelemaan sinua terveysvalvontaan liittyvissä asioissa. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Asiointi lupa- ja ilmoitusasioissa

Asiointi ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusasioissa hoituu sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta. Lisätietoa Lupapisteessä käsiteltävistä hakemuksista löytyy ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin sivulta. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelu Ilppa. Ilmoituslomakkeet voi myös täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostitse Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (ymparistokeskus(at)tuusula.fi).
RSS

Ajankohtaista

14.6.2024

Nurmijärven kunnalle on myönnetty avustusta Valkjärven kunnostukseen vuosille 2024-2025. Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa Valkjärven ekologista tilaa. Erityisesti pyritään vähentämään järveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta. Lisäksi selvitetään järven sisäistä kuormitusta ja lisätään tietoisuutta Valkjärven tilasta sekä toimenpiteistä, joilla tilaa voisi parantaa.

14.6.2024
11.6.2024

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 6.6.2024 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven suurimmilta yleisiltä uimarannoilta, eli niin sanotuilta EU-rannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli -bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Sinilevää ei rannoilla havaittu. Bakteeripitoisuudet olivat hyvin matalia.

11.6.2024
6.6.2024

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto 2024 myönnetään tänään torstaina 6.6. Sälinkään kylätoimintaryhmälle Mäntsälästä monipuolisesta ja vaikuttavasta talkootyöstä erityisesti Kilpijärven hyväksi. Jo yhdeksättä kertaa jaettavan palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ympäristötekoja Keski-Uudellamaalla ja kannustaa eri tahoja toimimaan esimerkillisesti ja ansiokkaasti ympäristön hyväksi. Tänä vuonna kilpailun teemana oli talkoo- ja yhteisötoiminta.

6.6.2024