Ohjeita koronavirusepidemian aikana

Ohjeita asiointiin ympäristökeskuksessa ja eläinlääkärin vastaanotoilla sekä tartuntatautilain mukaisten tarkastuspyyntöjen tekemiselle.

Kuulutukset lupa- ja ilmoitusasiat

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa vireillä olevien lupahakemusten ja ilmoitusasioiden kuulutukset ja hakemusasiakirjat sekä päätökset ja niiden kuulutukset.

Haittailmoitus

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpidepyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.

Ruokamyrkytykset ja valitukset elintarvikkeista

Ruokamyrkytystä epäiltäessä tulee tehdä ilmoitus terveysvalvontaan, jotta viranomainen voi aloittaa selvitystyön. Samoin, jos on epäily elintarvikkeiden turvallisuuden vaarantumisesta tarjoilupaikassa tai myymälässä, voi siitä ilmoittaa terveysvalvontaan.

Tuusulanjärvi-hanke

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa Tuusulanjärvi hyvään tilaan. Näkyvin hoitokeino on sisäistä kuormitusta vähentävä hoitokalastus syksyisin. Hanke toimii myös valuma-alueella pyrkien vähentämään järveen tulevaa hajakuormitusta.

Ilmoita vieraslajihavainto

Ympäristökeskus on kerännyt vieraslajihavaintoja Keski-Uudeltamaalta toukokuusta 2019 alkaen. Havaintoja kerätään etenkin vieraslajeihin lukeutuvista kasvilajeista, kuten jättiputkesta, jättipalsamista, ruttojuuresta ja karhunköynnöksestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiruetanasta.

Keski-Uudenmaan luontokohteet

Sivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula).

Kasvukunto.fi -sivusto

Kasvukunto.fi -sivusto tarjoaa tietoa maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden ympäristötoimista. Palvelu kokoaa yhteen eri organisaatioiden ja hankkeiden tuottamia aineistoja.

Asiointi lupa- ja ilmoitusasioissa

Asiointi ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusasioissa hoituu sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta. Lisätietoa Lupapisteessä käsiteltävistä hakemuksista löytyy ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin sivulta. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia ei toistaiseksi voi tehdä sähköisellä alustalla. Ilmoitustuslomakkeet voi kuitenkin täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostitse Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (yaktoimisto(at)tuusula.fi).

Ympäristökeskuksen asiakaskysely

Anna palautetta saamastasi palvelusta, kiitos!

Jätevesijärjestelmien kartoitus Isojärven ja Kilpijärven ranta-alueella

Isojärven ja Kilpijärven ekologinen luokka on laskenut välttävästä huonoon. Järvien tilan parantamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat aloittamassa järvien kunnostushanketta yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hanke aloitetaan kartoittamalla järviin päätyvää kuormitusta mm. asutuksen jätevesistä ja maataloudesta.
Pyydämme Isojärven ja Kilpijärven ranta-alueiden kiinteistöjen omistajia ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 16.4.2021 mennessä. Kyselyyn voi vastata joko täyttämällä jätevesikirjeen mukana tulleen lomakkeen ja palauttamalla sen kirjeen mukana tulleessa palautuskuoressa tai täyttämällä alla olevan lomakkeen sähköisesti ja lähettämällä sen sähköpostilla osoitteeseen liisa.garcia(at)tuusula.fi (Mäntsälässä sijaitsevien kiinteistöjen osalta) tai ymparistonsuojelu(at)askola.fi (Pornaisissa sijaitsevien kiinteistöjen osalta) (vaihda (at) @-merkkiin). Vaikka kaikkia tietoja ei osaisi täyttää, kannattaa lomake kuitenkin palauttaa.