Kuulutukset lupa- ja ilmoitusasiat

Keski-Uudenmaan ympäristö­lautakunnassa vireillä olevien lupahakemusten ja ilmoitusasioiden kuulutukset ja hakemusasiakirjat sekä päätökset ja niiden kuulutukset.

Haittailmoitus

Ympäristönsuojelu­viranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantu­misesta. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpide­pyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.

Ruokamyrkytykset ja valitukset elintarvikkeista

Ruokamyrkytystä epäiltäessä tulee tehdä ilmoitus terveys­valvontaan, jotta viranomainen voi aloittaa selvitystyön. Samoin, jos on epäily elintarvikkeiden turvallisuuden vaarantumisesta tarjoilupaikassa tai myymälässä, voi siitä ilmoittaa terveysvalvontaan.

Uimavesitulokset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet kaikilta toiminta-alueensa kuntien ylläpitämiltä rannoilta vähintään kolme kertaa kesässä uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Isoilta yleisiltä uimarannoilta näytteet otetaan myös ennen uimakautta.

Keski-Uudenmaan luontokohteet

Uudistetulla sivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula).

Ilmoita vieraslaji­havainnosta

Ympäristökeskus on kerännyt vieraslaji­havaintoja Keski-Uudeltamaalta toukokuusta 2019 alkaen. Havaintoja kerätään etenkin vieraslajeihin lukeutuvista kasvilajeista, kuten jättiputkesta, jättipalsamista, ruttojuuresta ja karhunköynnöksestä. Lisäksi kerätään havaintoja espanjansiru­etanasta.

Kasvukunto.fi -sivusto

Kasvukunto.fi -sivusto tarjoaa tietoa maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden ympäristötoimista. Palvelu kokoaa yhteen eri organisaatioiden ja hankkeiden tuottamia aineistoja.

Tuusulanjärvi-hanke

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa Tuusulanjärvi hyvään tilaan. Näkyvin hoitokeino on sisäistä kuormitusta vähentävä hoitokalastus syksyisin. Hanke toimii myös valuma-alueella pyrkien vähentämään järveen tulevaa hajakuormitusta.

Asiointi lupa- ja ilmoitusasioissa

Asiointi ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusasioissa hoituu sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta. Lisätietoa Lupapisteessä käsiteltävistä hakemuksista löytyy ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin sivulta. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelu Ilppa. Ilmoituslomakkeet voi myös täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostitse Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (yaktoimisto(at)tuusula.fi).
RSS

Ajankohtaista

12.5.2023

Kevät 2023 on ollut kuiva, ja katupölypitoisuudet nousivat maalis-huhtikuussa paikoin melko korkeiksi. Sateet ja pesujen eteneminen saivat tilanteen kuitenkin melko pian paranemaan. Keravalla raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia oli katupölyn osalta tänä keväänä vähemmän kuin aiempina mittausvuosina 2017 ja 2010.

12.5.2023
26.4.2023

Haitalliset vieraslajit, kuten jättipalsami, komealupiini, jättiputki ja espanjansiruetana aiheuttavat kasvavan ympäristöongelman. Muun muassa näiden vieraslajien kimppuun käydään KUUMA vieras -hankkeessa Keski-Uudenmaan alueella. Hanke järjestää kaikille avoimen vieraslajitapahtuman 1.6.2023 klo 16 - 19 Järvenpää-talolla. Hankkeessa myös mahdollistetaan nuorille ja opiskelijoille harjoittelua ja kesätyötä vieraslajityön parissa.

26.4.2023
27.3.2023

Kilpijärven sisäisen kuormituksen määrää selvitetään sedimenttitutkimuksella. Sedimenttinäytteitä otetaan talvella ja kesällä kolmelta eri näytepisteeltä. Talviaikaiset näytteet on otettu 21.3.2023. Saaduista tuloksista laaditaan tutkimusraportti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tulosten pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.

27.3.2023