Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivut
Takaisin ylös

Ympäristöalan avustuksia voi nyt hakea Uudenmaan ELY-keskuksesta

23.10.2017

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ensi vuoden valtionavustuksia voi nyt hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Uudenmaan ELY-keskus).

 

Avustuksia voi hakea mm. haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, kalataloudellisiin kunnostuksiin ja ympäristökasvatukseen ja -valistukseen. Lisäksi avustusta voi hakea hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, edistää vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä.

 

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017.  Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Takaisin