Muistathan tarkastaa kaivosi kunnon

04.06.2021

Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä on hyvä tarkkailla ympärivuotisesti. Etenkin keväisin sade- ja sulamisvedet voivat vaikuttaa kaivoveden laatuun, erityisesti mikäli kaivon kunnosta ei ole pidetty huolta.  Rengaskaivossa vesikerros on nähtävissä, joten kurkistamalla kaivon sisään näkee, onko kaivossa roskia, seinämissä sadeveden valumajälkiä tai pahimmassa tapauksessa pieneläimiä. Vaikkei porakaivossa ole nähtävissä varsinaista vesikerrosta, on huoltokaivonkin kuntoa syytä tarkkailla. Kaivossa ei saisi olla seisovaa vettä tai pieneläimiä, koska ne voivat pahimmassa tapauksessa päästä myös porakaivoputkeen.

Kaivoveden laatu on syytä tutkia vähintään kolmen vuoden välein. Kaivovesinäytepulloja on saatavilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimistolta ma - to klo 9.00 - 15.00 (Terveysvalvonta 3 krs. Hyrylänkatu 8 C, Tuusula) sekä laboratorioista. Näytepullojen hakijan tulee tietää, otetaanko näyte pora- vai rengaskaivosta. Kaivovesitutkimuksia tekeviä laboratorioita on useita. Ruokaviraston hyväksymät talousvesilaboratoriot on listattu verkkoon Ruokaviraston kotisivuille. Noudata näytteenotossa ja kuljetuksessa aina laboratorion ohjeita.

Ympäristökeskuksesta haetut näytepullot voi palauttaa ilman erillistä ajanvarausta torstaisin klo 12 mennessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Terveysvalvonnan toimistolle. Näytteet voi myös viedä suoraan laboratorioon laboratorion ohjeistuksen mukaisesti. Näyte tulisi toimittaa analysoitavaksi näytteenottopäivän aikana, jotta tulokset olisivat luotettavia. Tuloksia voi odottaa noin kahden viikon kuluessa. Kiinteistön omistaja vastaa tutkimuskuluista.

Lisätietoa kaivon tarkastuksesta sekä kunnostuksesta löytyy verkosta Ymparisto.fi -sivustolta.

Kuva: Kevään sade- ja sulamisvedet voivat vaikuttaa kaivoveden laatuun

Takaisin