Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä - osalla rannoista sinilevää

18.08.2020

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 12.-13.8.2020 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli- bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat pääosin 19-20 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Urheilupuiston lammessa, jonka lämpötilaksi mitattiin 20,4 °C. Kylmintä vesi oli puolestaan Tuusulan Kellokoskella Keravanjoessa sijaitsevalla uimarannalla, missä veden lämpötila oli 17,3 °C.

Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä runsaasti Mäntsälän Onkimaan rannalla. Vähän sinilevää oli Tuusulan Rusutjärven rannalla ja Mäntsälän Hautjärven ja Sälinkään rannoilla. Sinilevien (syanobakteerien) määrää arvioidaan näytteenottohetkellä asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu vähän), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti).

Tuusulan Urheilupuiston lammen musta sakka osoittautui mangaaniksi

Tuusulan Urheilupuiston lammessa on kesän aikana havaittu mustaa sakkaa, josta on saatu useita yhteydenottoja. Sakkaa sisältävästä vedestä otettiin näyte 22.7. ja laboratoriotutkimusten mukaan vedessä oli runsaasti mangaania. Vedestä ja sakasta otettiin lisänäyte 13.8. Lisänäytteen tutkimustulokset valmistuvat myöhemmin, jolloin asiasta tiedotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Mangaani ei aiheuta nykytiedon mukaan mer-kittävää terveysriskiä uimavedessä, mutta on hyvin tahraavaa. Uimaveden mangaanipitoisuudelle ei ole terveysperusteista enimmäispitoisuusrajaa.

Uimavesinäytteet otettiin 12.-13.8. seuraavilta rannoilta:

Järvenpää: Tuusulanjärvi Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannat
Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet, Jokelan pohjavesilampi, Keravanjoki Kellokosken joenranta ja Rusutjärvi Hiekkarannankujan ranta
Mäntsälä: Keravanjärvi Mäntsälän kunnan uimaranta ja Järvenpään seurakunnan ranta, Sahajärvi virkistysalueen ja Hautjärven rannat, Hunttijärvi Saaren ja Levannon rannat, Mustijoki Nummisten joenranta, Kilpijärvi Sälinkään ranta ja Isojärvi Onkimaan ranta
Nurmijärvi: Sääksjärvi Röykän ja Sääksin rannat, Valkjärvi Tiiran ja Lähtelän rannat, Herustenjärvi Herusen ranta ja Vaaksinjärvi Vaaksin ranta

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi löytyy uimarantojen PDF-muotoinen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä (www.jarviwiki.fi), jonne jokainen voi merkitä myös omat sinilevähavaintonsa.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Helmi Heiska puh. 040 314 4745, etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin