Tuoreen kalan hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 2019

18.06.2020

Pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla myytävän tuoreen kalan hygieenisessä laadussa on parannettavaa. Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan kunnissa toteutettiin vuonna 2019 projekti, jossa tutkittiin tuoreen kalan hygieenistä laatua ja verrattiin tuloksia vuoden 2010 vastaavaan selvitykseen. Yhteensä tutkittiin 135 kalanäytettä, joista 129 otettiin myymälöistä ja kuusi laitoksista. Näytteet tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa.

Myymälöistä otetuista näytteistä 54 prosenttia oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä, viidennes välttäviä ja 26 prosenttia huonoja. Huono tai välttävä tulos johtui suurista pilaajabakteereiden määristä.

Yli kolmannes sekä pakatuista että pakkaamattomista kalanäytteistä ylitti näytteenottohetkellä lakisääteisen lämpötilarajan + 2 °C tai + 3 °C. Lämpötilapoikkeamat olivat kuitenkin pääasiassa vähäisiä. Näytteeksi otettujen kalojen keskimääräinen säilyvyysaika oli 8,5 vuorokautta. Tuoreen kalan myyntiaikoja ei ole vuoden 2010 jälkeen lyhennetty, vaikka kalalle annettavat säilyvyysajat ovat tulosten perusteella liian pitkiä.

Lohen ja kirjolohen hygieeninen laatu oli muita kalalajeja parempi. Viljeltyjen kalojen, joihin lohi ja kirjolohi kuuluvat, laatu oli parempi kuin luonnosta pyydettyjen kalojen. Myös vuoden 2010 selvityksessä lohi- ja kirjolohinäytteet osoittautuivat mikrobiologiselta laadultaan parhaimmiksi.

Tulosten perusteella tuoreen kalan hygieeninen laatu ei ole parantunut vähittäismyynnissä viimeisen kymmenen vuoden aikana: tulokset olivat lähes identtiset vuoden 2010 tulosten kanssa.

Tuoreen kalan hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 2019

Takaisin