Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä, osalla rannoista havaittiin sinilevää

23.08.2018

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 15.-16.8.2018 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli- bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantavesien lämpötilat olivat keskimäärin noin 19 °C. Lämpimintä vesi oli Tuusulan Häklin lammessa ja Nurmijärven Sääksjärvessä Sääksin rannalla, joissa molemmissa lämpötilaksi mitattiin 20,6 °C. Kylmintä vesi oli puolestaan Tuusulan Kellokosken joenrannassa, missä veden lämpötila oli 17,4 °C.

Sinilevien (syanobakteerien) määrää arvioidaan näytteenottohetkellä asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu vähän), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti). Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä erittäin runsaasti Tuusulan Rusutjärven rannalla ja runsaasti Tuusulanjärvessä Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannoilla, Mäntsälän Isojärvessä Onkimaan rannalla ja Nurmijärven Valkjärvessä Tiiran rannalla. Hieman sinilevää oli Mäntsälän Kilpijärvessä Sälinkään rannalla, Tuusulan Urheilupuiston lammessa ja Nurmijärvellä Valkjärvessä Lähtelän rannalla.

Seurantanäytteet haettiin 15.-16.8.2018 seuraavilta rannoilta

Järvenpää: Tuusulanjärvi Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannat

Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet, Jokelan pohjavesilampi, Keravanjoki Kellokosken joenranta ja Rusutjärvi Hiekkarannankujan ranta

Mäntsälä: Keravanjärven uimaranta, Sahajärvi virkistysalueen ja Hautjärven rannat, Hunttijärvi Saaren ja Levannon rannat, Mustijoki Nummisten joenranta, Kilpijärvi Sälinkään ranta ja Isojärvi Onkimaan ranta

Nurmijärvi: Sääksjärvi Röykän ja Sääksin rannat, Valkjärvi Tiiran ja Lähtelän rannat, Herustenjärvi Herusen ranta ja Vaaksinjärvi Vaaksin ranta

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi löytyy uimarantojen PDF-muotoinen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä osoitteessa www.jarviwiki.fi, jonne jokainen voi merkitä myös omat sinilevähavaintonsa.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Helmi Heiska puh. 040 314 4745, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin