Uimavedet lämpimiä Keski-Uudellamaalla

24.07.2018

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus otti vesinäytteet Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta 18.- 19.7.2018. Uimarantojen veden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään veden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä. Rantojen veden mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesien lämpötilat vaihtelivat Tuusulassa +24,1 – +25,5 °C, Järvenpäässä + 21,9 – +24,2 °C, Mäntsälässä + 21,6 – +24,7 °C ja Nurmijärvellä + 23,6 – +25 °C välillä.

Sinilevähavainnot

Uimavesinäytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti myös vedessä näkyviä jätteitä, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit sekä sinilevien (syanobakteerien) määrä asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu vähän), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti). Sinilevää havaittiin näytteenottohetkellä vähän Tuusulassa Häklin ja Rusutjärven uimarannoilla, vähän Järvenpäässä Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannoilla ja vähän Mäntsälässä Onkimaan uimarannalla. Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi&Meriwikissä (www.jarviwiki.fi), jonne myös yksityiset ihmiset voivat merkitä sinilevähavaintonsa.

Ympäristökeskus valvoo vedenlaatua uimakauden aikana

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet toiminta-alueensa yleisiltä uimarannoilta vähintään kolme kertaa uimakauden 15.6.–31.8. aikana. Suurilta yleisiltä uimarannoilta (yli 100 käyttäjää tavanomaisena kesäpäivänä) näytteitä otetaan yksi ennen uimakauden alkua ja vähintään kolme näytettä uimakauden aikana.

Uimavesinäytteet otettiin 18.-19.7. seuraavilta rannoilta:

      
   • Tuusula: Urheilupuiston lammelta, Häklin lammelta, Rusutjärven rannalta, Jokelan lammen rannalta ja Kellokosken rannalta Keravanjoelta.
   •   
   • Järvenpää: Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannoilta Tuusulanjärvestä.
   •   
   • Mäntsälä: Sahajärven virkistysalueen ja Hautjärven rannoilta Sahajärveltä, Levannon ja Saaren rannoilta Hunttijärveltä, Mäntsälän kunnan rannalta ja Järvenpään seurakunnan rannalta    Keravanjärveltä, Nummisten rannalta Mustijoelta, Onkimaan rannalta Isojärveltä ja Sälinkään rannalta Kilpijärveltä.
   •   
   • Nurmijärvi: Sääksin ja Röykän rannoilta Sääksjärveltä, Tiiran ja Lähtelän rannoilta Valkjärveltä, Vaaksin rannalta Vaaksjärveltä ja Herusen rannalta Herustenjärveltä.

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa uimavesien laadusta verkkosivuillaan www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Tulokset löytyvät myös uimarannoilta.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Ari Antila 040 314 2254, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin