Luontolahja satavuotiaalle Suomelle – suojeluverkosto kasvaa Keski-Uudellamaalla

02.05.2018

Keski-Uudenmaan suojelupinta-ala kasvoi Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle -kampanjan myötä yhteensä 124,1 hehtaarilla. Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin Keravalle, Mäntsälään, Nurmijärvelle ja Tuusulaan. Suojelualueet ovat Keravan kaupungin sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien omistuksessa.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi valtion taholta järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa maanomistajia kannustetiin perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualueita. Kampanja oli kertaluontoinen ja toteutettiin vuoden 2017 aikana. Kampanja koski sekä yksityisiä maanomistajia, mutta myös yrityksiä, säätiöitä ja kuntia. Kampanjassa suojelu tapahtui ilman korvausta perustamalla luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue.

Kampanjan tavoitteena oli saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä pysyviä suojelualueita. Yksityismaiden suojelussa kampanjalla oli 1800 hehtaarin tavoite. Valtio kannusti yksityisiä maanomistajia suojeluun sitoutumalla itse kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella. Julkisyhteisöjen, kuten kuntien tekemät lahjoitukset, eivät kuitenkaan lisänneet valtion suojelupanosta kampanjassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kannustanut alueensa kuntia arvokkaimpien luontoalueidensa suojeluun. Lisäksi ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistykset ja kunnanvaltuustojen jäsenet tekivät useita aloitteita kampanjaan osallistumisesta.

Tuusulassa tehtiin suojelupäätös kahdeksan erillisen alueen suojelusta Harminkallio-Harminsuo-Matkoissuo (32,3 ha), Inkilän Haarajoen eteläinen metsä (10 ha), Heinisuon metsä (15,3 ha), Lonkerin korpi (5,6 ha), Rajalinnan itäinen metsä (1,1 ha), Maarinjärvi-Degkärr (4,9 ha), Tuomalansuo (22,1) ja Sarvikallio (6,3 ha). Suojeltujen kohteiden yhteispinta-alaksi muodostui 97,6 hehtaaria. Keravan kaupunki suojeli Haukkavuoren metsän (18,1 ha), joka on Keravan arvokkain luontokohde. Päätöksen myötä Keravalle saatiin vihdoin perustettua kaupungin ensimmäinen luonnonsuojelualue. Mäntsälässä suojelupäätös tehtiin Kotojärvi-Isosuo -Natura-alueeseen rajautuvasta Järvelän metsästä (5 ha). Nurmijärven kunta suojeli osan Klaukkalan Valkjärven länsipuolelle sijoittuvasta Lallinsuosta (3,4 ha). Järvenpää oli ympäristökeskuksen sopijakunnista ainoa, joka ei perustanut luonnonsuojelualuetta omalle maalleen, mutta antoi kuitenkin oman panoksensa kampanjaan suojelemalla Vanhankylänniemestä kuusi tammea ja yhden männyn luonnonmuistomerkeiksi. 

Lisätietoja asiassa antaa ympäristösuunnittelija Mia Honkanen, puh. 040 314 4729, etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin