Tuoreen kalan hygieeninen laatu 2019 - pääkaupunkiseudun yhteisprojekti

Projektin tavoitteena on tutkia tuoreen kalan mikrobiologista ja hygieenistä laatua valmistus- ja myyntipaikoissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla. Projekti tullaan toteuttamaan vuoden 2019 aikana lokakuun loppuun mennessä. Yhteenveto projektista tehdään maaliskuussa 2020.

Näytteiksi otetaan kotimaisia tai ulkomaisia pyydettyjä tai viljeltyjä tuoreita kaloja myymälöistä (palvelumyynnistä, myymälän itse pakkaamista tuoreista kaloista sekä teollisuuden vakuumipakkaamista kaloista), hallimyymälöiden ja torimyynnin palvelumyyntitiskeistä ja kala-alan laitoksista.

Projektissa on tarkoitus tutkia yhteensä 125–140 näytettä, joista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella otetaan n. 20 kpl.

Myymälöiden palvelumyynnistä, hallimyymälöistä ja torilta otetut näytteet tutkitaan heti tai viimeistään seuraavana päivänä. Valmiiksi pakatut kalat tutkitaan pakkaukseen merkittynä viimeisenä käyttöpäivänä.

Näytteistä tehdään alustava aistinvarainen arviointi, joka on kuvaileva ja perustuu kalan hajuun ja ulkonäköön. Tämän lisäksi tutkitaan aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku sekä rikkivetyä tuottavat bakteerit. Vakuumipakatusta kalasta tutkitaan myös maitohappobakteerit.

Jos otetun näytteen tulos on huono, otetaan kohteesta uusintanäytteet. Uusintanäytteenoton yhteydessä tehdään tarvittaessa myös elintarvikehuoneistoon Oiva-tarkastus.

Helsingin ympäristökeskus laatii projektista julkaisun maaliskuussa 2020. Julkaisu on luettavissa Helsingin ympäristökeskuksen kotisivuilla.