YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSET 2019

HAKIJA     KUNTA                   TOIMINTA                        PÄÄTÖS      DIAARI       
Eläinsuojan ympäristölupapäätös  Mäntsälä eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista(toiminnan laajentaminen)  18.2.2019 TUUDno-2018-771 (pdf) liite (pdf)
Louhintahiekka Oy, maa-ainesluvan poikkeaminen  Mäntsälä maa-ainesluvan poikkeaminen  18.1.2019 TUUDno-2017-1077 (pdf) liite (pdf)
Seppälä Matti, maa-ainesluvan siirto  Mäntsälä maa-ainesluvan siirto  18.1.2019 TUUDno-2018-1491 (pdf)